chia tài sản chung khi ly hôn

Chia tài sản chung khi ly hôn đơn phương – Đơn yêu cầu chia tài sản chung khi ly hôn

Trong quá trình hôn nhân, vợ chồng thường sẽ phát sinh nhiều vấn đề đặc biệt trong đó là việc cùng nhau tạo dựng tài sản chung. Tuy nhiên khi mục đích hôn nhân không đạt được để phải dẫn đến ly hôn thì ngoài việc giải quyết vấn đề ly hôn thì hai bên thường có nhu cầu chia tài sản chung. Vậy khi ly hôn đơn phương thì người yêu cầu ly hôn có được chia tài sản chung hay không? Mẫu đơn yêu cầu chia tài sản khi ly hôn? Các quy định của Luật Chia tài sản khi ly hôn mới nhất. Bài viết dưới đây Công ty Luật TNHH TGS chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này giúp quý độc giả.

I. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn quy định tại Điều 59, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

Chia tài sản ly hôn theo sự thỏa thuận của hai bên vợ chồng:

Trong dân sự nói chung và trong lĩnh vực hôn nhân gia đình nói riêng luôn đề cao sự thỏa thuận giữa các bên, để các bên có quyền tự quyết, tự thỏa thuận với nhau và pháp luật tôn trọng điều đó. Theo đó, khi giải quyết việc ly hôn của vợ chồng Tòa án sẽ để cho hai vợ chồng tự thỏa thuận về vấn đề tài sản, nếu hai bên tự thống nhất được thì Tòa sẽ tôn trọng sự thỏa thuận này ghi lại nội dung sự thỏa thuận chia tài sản vào trong bản án ly hôn.

chia tài sản chung khi ly hôn

Chia tài sản ly hôn theo quy định pháp luật:

Trong trường hợp nếu không thỏa thuận được vấn đề chia tài sản thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Theo đó, tài sản chung của vợ chồng được chia theo nguyên tắc mỗi bên một nửa. Tuy nhiên còn tính đến các yếu tố:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có
thỏa thuận khác.

Ngoài ra, vợ chồng cũng cần lưu ý về các trường hợp chia tài sản khi có liên quan của người thứ ba, liên quan đến quyền sử dụng đất, liên quan vấn đề tài sản chung của vợ chồng được đưa vào kinh doanh,…

Dù là thuận tình hay đơn phương ly hôn thì vợ/chồng vẫn có quyền được chia tài sản chung mà hai bên tạo dựng và xác lập trong thời kỳ hôn nhân theo nguyên tắc quy định tại quy định tại Điều 59. Theo đó, một bên đơn phương ly hôn có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản:

 • Trước hết, Toàn án để hai bên tự thỏa thuận với nhau về việc chia tài sản. Nếu cả hai có thể thỏa thuận với nhau thì Tòa án sẽ công nhận sự thỏa thuận đó.
 • Nếu vợ chồng không thể tự thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản chung khi ly hôn thì Tòa án sẽ chia tài sản của hai bên dựa theo quy định của pháp luật. Theo đó, số tài sản chung sẽ được chia đều nhưng dựa vào công sức đóng góp của hai bên trong việc xây dựng và phát triển số tài sản đó. Điều đó có nghĩa là nếu bên yêu cầu ly hôn chứng minh được mình có công sức lớn hơn trong việc đóng góp vào khối tài sản chung thì bên đó sẽ được chia phần giá trị tài sản lớn hơn dựa trên công sức đóng góp đã chứng minh được.

Các VBPL quy định về vấn đề chia tài sản chung khi ly hôn như đã phân tích thì nguyên tắc chia tài sản được quy định tại Điều 59, Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Ngoài ra còn được hướng dẫn trong các VBPL liên quan như

Nghị định 126/2014/NĐ – CP; Thông tư liên tịch số 01/2016 của TANDTC – VKSNDTC – BTP. Bên cạnh đó, việc chia tài sản chung của hai vợ chồng còn liên quan đến phần trăm giá trị tài sản phải trả cho việc phân xử của Tòa án.

Theo đó, trước hết về lệ phí Tòa án, Danh mục Án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định lệ phí sơ thẩm giải quyết yêu cầu về hôn nhân và gia đình là 300.000 đồng.

Thứ hai, đối với phần tài sản mà hai bên muốn tòa án chia, căn cứ vào định giá của Tòa án mà bên yêu cầu sẽ phải nộp số % theo quy định.

Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp hôn nhân gia đình có giá ngạch như sau:

Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng
Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp
Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản
có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản
có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng
Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.


Vì vậy để có thể phân chia tài sản chung sau ly hôn được công bằng và khách quan nhất thì pháp luật về hôn nhân cũng có những quy định rất cụ thể và chi tiết.

Mẫu đơn yêu cầu chia tài sản khi ly hôn mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày……tháng……năm…….

ĐƠN YÊU CẦU

(Về việc phân chia tài sản chung khi ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………Giới tính:……………………..
Sinh năm:………………………………………………………………………………………………………….
CMND số:……………………………Cấp ngày:………………………….Nơi cấp:…………………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………

Vợ/Chồng tôi là:………………………………………………………………………………………………..
Sinh năm:………………………………………………………………………………………………………….
CMND số:…………………………..Cấp ngày:…………………………..Nơi cấp:…………………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………

Trong quá trình chung sống chúng tôi có gây đựng được những tài sản gồm:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
..
Quá trình hôn nhân của chúng tôi, sau một thời gian cảm thấy mục đích hôn nhân
không đạt được. Do đó, ngày……………, ông/bà…………………………………đã gửi đơn xin
ly hôn đến Qúy Tòa án. Tuy nhiên nội dung đơn xin ly hôn không có phần yêu cầu
phân chia tài sản.
Vậy nê, tôi làm đơn này yêu cầu Qúy Tòa án giải quyết phân chia tài sản giúp vợ
chồng chúng tôi. Kính mong Qúy Tòa án xem xét giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn

                                                                                              Người làm đơn

XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TƯ VẤN LY HÔN

 

call-to-like

Đội ngũ luật sư đất đai – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Ông là một luật sư giỏi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. Luật sư đã tham gia tranh tụng nhiều vụ án tranh chấp đất đai, vụ án hình sự, kinh tế, thương mại,.. trên toàn quốc.

0918.368.772

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Giám Đốc Hãng Luật TGS

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng là một luật sư giỏi, đã từng công tác tại Công ty Luật TNHH NHB và nhiều công ty luật có thương hiệu khác, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đất đai, hình sự, dân sự.

0906.292.569

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Luật sư Hãng Luật TGS

Luật sư Đức Hùng từng công tác tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng hình sự, đất đai, tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình.

0918.368.772

 

Luật sư Hà Huy Sơn – Luật sư Hãng Luật TGS

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực hình sự. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hình Sự, luật sư Hà Huy Sơn đã gây dựng được cho mình thương hiệu riêng và sự uy tín vững chắc đối với khách hàng.

0984.868.809

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

 • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
 • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.6682.8986
 • Email: contact@tgslaw.vn
 • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!