Sửa Luật Thanh tra: Thanh tra cấp huyện, bỏ hay giữ?

Theo Luật sư, có nên bỏ thanh tra cấp huyện không? Và lý do Luật sư nêu quan điểm như vậy?

Tiến sĩ, Luật sư Lê Ngọc Khánh – Cố vấn cấp cao, Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội:

Về thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Thanh tra huyện) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV do Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành ngày 08/09/2014, thanh tra huyện sẽ thanh tra các vấn đề như sau:

“a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.”

Ngoài ra, thanh tra huyện còn có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết tố cáo, khiếu nại của các UBND cấp dưới nằm trong phạm vi quản lý của UBND cấp huyện; Xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND cấp huyện; Theo dõi việc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo mà UBND huyện đã ban hành;…

Trong công tác phòng chống tham nhũng: Thanh tra huyện sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND cấp huyện; Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh; Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Như vậy, có thể thấy Thanh tra huyện được giao cho nhiều “trọng trách” và là cơ quan chuyên môn hỗ trợ đắc lực cho Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc thực hiện chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra những sai phạm trong bộ máy hành chính, đảm bảo sự trong sạch, hoạt động hiệu quả của khối hành chính.

Vậy nếu bỏ đi khối cơ quan chuyên môn này thì khối lượng công việc trên sẽ giao cho ai? Bộ phận nào có đủ chuyên môn để giải quyết các vấn đề về tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo? Liệu có phải “nghĩ” ra cơ quan chuyên trách khác để đảm đương, như vậy thì cơ quan mới này sẽ khác gì với Thanh tra huyện?

Nếu để cho Thanh tra tỉnh trực tiếp xử lý thì lại dồn một lượng lớn các công việc, khiếu kiện, khiếu nại lên cấp này, và chính Thanh tra tỉnh cũng không thể đủ nhân lực để thực hiện các công việc trên toàn bộ địa bàn tỉnh được.

Như vậy, theo tôi là không nên bỏ đi Thanh tra cấp huyện, mà thậm chí phải tăng cường chức năng, bổ sung nhân lực và năng lực cho Thanh tra cấp huyện.

Theo Luật sư, thanh tra cấp huyện hiện nay làm việc có hiệu quả không? Pháp luật đã quy định chặt chẽ việc quản lý hoạt động của thanh tra cấp huyện chưa?

Tiến sĩ, Luật sư Lê Ngọc Khánh – Cố vấn cấp cao, Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội:

Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật Thanh tra đã chỉ rõ cấp huyện không có nhiều nhu cầu thanh tra, biên chế rất ít, không phát huy được hiệu quả.

Theo tôi, nhu cầu thanh tra phải nhìn vào chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra huyện và trên thực tế tình hình hoạt động của khối hành chính địa phương không thể xa rời được thanh tra. Thanh tra huyện hiện nay cũng đã thể hiện được phần nào vai trò của mình trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhưng trên một số địa phương, hoạt động thanh tra của Thanh tra huyện còn chưa được hiệu quả, cũng bởi một số vấn đề như biên chế cơ quan Thanh tra còn rất ít, năng lực còn chưa đáp ứng được khối lượng công việc và nhiệm vụ được giao. Và đặc biệt là cơ quan Thanh tra còn có sự “phụ thuộc” nhiều vào khối hành chính nên có thể còn chưa đảm bảo sự công minh và hiệu quả.

Tuy nhiên, vai trò của Thanh tra là không thể không có, và nếu cơ quan thanh tra còn chưa phát huy được hiệu quả thì cần phải có biện pháp tăng cường hiệu quả chứ không phải là lược bỏ đi và tạo ra nhiều nguy cơ như vậy.

Về quy định pháp luật thì hiện tại đã có một hệ thống Luật riêng cho ngành thanh tra, đó là Luật Thanh tra năm 2010 và các Văn bản hướng dẫn cũng như một loạt các Văn bản pháp luật do Thanh tra chính phủ ban hành quy định rõ về nguyên tắc hoạt động thanh tra, tổ chức thanh tra cũng như quyền hạn, nhiệm vụ, chức năng của cơ quan thanh tra các cấp. Đây là cơ sở cho hoạt động thanh tra trên toàn bộ cả nước, là căn cứ cho cơ quan chính quyền địa phương đưa ra phương hướng hoạt động cho cơ quan thanh tra thuộc sự chỉ đạo của mình. Tuy nhiên nếu có sự thay đổi, bỏ đi Thanh tra huyện thì cần phải sửa đổi lại toàn bộ hệ thống luật thanh tra này và có phương án phân phối các nhiệm vụ cho các khối chuyên môn khác cho phù hợp.

 Một số đề xuất của Luật sư Lê Ngọc Khánhsư về vấn đề này.

Tiến sĩ, Luật sư Lê Ngọc Khánh – Cố vấn cấp cao, Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội:

Như tôi đã nói ở trên, cần phải có biện pháp tăng cường hiệu quả của Thanh tra huyện chứ không nên bỏ đi. Để làm được điều này trước hết cần phải có quy định rõ hơn, chi tiết hơn về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra huyện. Thanh tra huyện cần chủ động hơn và sát sao hơn trong công tác phát hiện tham nhũng, xử lý khiếu nại, tố cáo.

Thứ hai, cần tăng cường biên chế trong Thanh tra huyện để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh tra, cùng đó là tăng cường năng lực của cán bộ thanh tra.

Thứ ba, có thể xem xét giao thêm những nhiệm vụ mới, phù hợp với chuyên môn của các Biên chế có sẵn, chẳng hạn theo quan điểm của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cần phải bổ sung thêm chức năng phòng chống tiêu cực cho ngành thanh tra.

Cuối cùng có thể xem xét việc đưa ngành Thanh tra trở thành cơ quan chuyên môn độc lập, chỉ chịu sự chỉ đạo theo ngành dọc mà đứng đầu là Thanh tra Chính phủ. Mặc dù quan điểm này cũng sẽ buộc phải thay đổi nhiều cơ cấu bộ máy hành chính, xây dựng lại hệ thống pháp luật nhưng lại tăng cường sức mạnh của Thanh tra, đảm bảo tính độc lập, hiệu quả, công minh của ngành thanh tra.

»» BÁO CHÍ ĐƯA TIN:

»» Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam đăng tải ý kiến của Tiến sĩ, Luật sư Lê Ngọc Khánh: https://lsvn.vn/kien-nghi-bo-thanh-tra-cap-huyen-nen-hay-khong1650426627.html

call-to-like

Đội ngũ luật sư đất đai – Hãng Luật TGS LAWFIRM

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Ông là một luật sư giỏi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. Luật sư đã tham gia tranh tụng nhiều vụ án tranh chấp đất đai, vụ án hình sự, kinh tế, thương mại,.. trên toàn quốc.

lshunga

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Giám Đốc Công ty Luật TGS

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng là một luật sư giỏi, đã từng công tác tại Công ty Luật TNHH NHB và nhiều công ty luật có thương hiệu khác, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đất đai, hình sự, dân sự.

lshungb

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Luật sư Công ty Luật TGS

Luật sư Đức Hùng từng công tác tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng hình sự, đất đai, tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình.

lsson

 

Luật sư Hà Huy Sơn – Luật sư Công ty Luật TGS

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực hình sự. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hình Sự, luật sư Hà Huy Sơn đã gây dựng được cho mình thương hiệu riêng và sự uy tín vững chắc đối với khách hàng.

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!