Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại TGS Law

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng này sẽ giúp mọi người hiểu được cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu các nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi.

Khi nào Luật TGS thu thập dữ liệu cá nhân ?

– Khi khách hàng đăng ký, gửi biểu mẫu với chúng tôi bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

– Khi khách hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi;

– Khi khách hàng tương tác với chúng tôi như thông qua các cuộc gọi điện thoại, email, box chat, gặp trực tiếp và các nền tảng truyền thông xã hội;

– Khi khách hàng tương tác với chúng tôi qua nền tảng hoặc website;

– Khi khách hàng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

– Khi khách hàng gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Những dữ liệu cá nhân gì sẽ được Luật TGS thu thập ?

Dữ liệu cá nhân mà TGS Law thường thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

– Họ tên;

– Số điện thoại;

– Email;

– Địa chỉ.

Chính sách Lữu trữ và Bảo mật thông tin khách hàng

TGS LAWFIRM cam kết bảo mật tất cả các thông tin bí mật do Khách hàng cung cấp và trong trường hợp không nhận được văn bản chấp thuận của Khách hàng, TGS LAWFIRM cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba hay sử dụng bất kỳ tài liệu, dữ liệu và thông tin bí mật khác của khách hàng, ngoại trừ trường hợp sử dụng những thông tin bí mật để cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho Khách hàng tiết lộ thông tin hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện những dịch vụ, các luật sư và các Chuyên gia tư vấn của TGS LAWFIRM cam kết nghiêm túc tuân thủ những tiêu chuẩn bảo mật đối với các thông tin thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, TGS LAWFIRM vẫn có thể đề cập đến vụ việc trong bất kỳ tài liệu marketing nào.

/* vchat */