Cán bộ cấp cao Luật TGS

VISHAL MAYANI

CHUYÊN MÔN CHÍNH: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC, TRÁCH NHIỆM P&L , TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH, PHÁT TRIỂN KINH DOANH, MUA SẮM, VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Hơn 28 năm …

Xem chi tiết »