Công ty TNR và những sai phạm khi xây dựng Dự án Goldmark City

TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT:

Dự án Gold Mark City được UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số: 3389/QĐ-UBND, thu hồi diện tích 113,909m² đất tại địa chỉ 136 Hồ Tùng Mậu, huyện Từ Liêm (cũ) giao cho Công ty Việt Hân để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở văn phòng, dịch vụ. Ngày 11/05/2010, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số: 2106/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Trong quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết này, thể hiện rõ, chủ đầu tư được phép xây dựng 9 tòa chung cư cao 40 tầng và ô đất ký hiệu VP-DV có diện tích 9238m² chức năng thương mại, văn phòng, công cộng, có các công trình cao 3 – 5-40 tầng, bố trí trụ sở Đảng ủy, UBND phường.

Trong quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết nêu rõ: Khi thiết kế công trình cụ thể phải đảm bảo: Quy mô diện tích sàn của các chức năng Nhà trẻ, Mẫu giáo, trụ sở Đảng ủy, UBND phường…theo các quy định của chuyên ngành.

1. Tuy nhiên đến nay, đơn vị lại thực hiện việc xây dựng công trình cao 40 tầng (theo thanh tra xd quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), như vậy có đúng không?

cong-ty-tnr-va-nhung-sai-pham-khi-xay-dung-du-an-gold-mark-city-2

Ý kiến của Luật sư Hãng Luật TGS LawFirm:

Theo như trong Quyết định số 2106/QĐ-UBND quy định cụ thể “chủ đầu tư được phép xây dựng 9 tòa chung cư cao 40 tầng và ô đất ký hiệu VP-DV có diện tích 9238m2 chức năng thương mại, văn phòng, công cộng, có các công trình cao 3-5-40 tầng”. Cụ thể là trong diện tích 9238m2 đất trên, chủ đầu tư phải cho xây dựng tòa nhà 3 tầng, 5 tầng và 40 tầng. Tuy nhiên hiện nay, Công ty TNR chỉ cho xây dựng tòa nhà cao 40 tầng trên toàn bộ diện tích đất trên, không theo như trong Quyết định số 2106/QĐ-UBND nếu mà không được phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền là sai với quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Nghị định số 139/2017 quy định hình thức xử phạt trong lĩnh vực xây dựng:

“Điều 13. Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị

…..

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

…..

c) Điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận;”

“Điều 15. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

….

4. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau:

….

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.”

Nếu Công ty TNR đã tự ý điều chỉnh dự án mà chưa được sự đồng ý của UBND thành phố Hà Nội, xây dựng trái với nội dung được cơ quan nhà nước quy định trong giấy phép xây dựng, cụ thể thay vì xây dựng các tòa nhà có chiều cao 3 tầng, 5 tầng, 40 tầng, Công ty lại tự ý cho xây dựng chỉ một tòa nhà cao 40 tầng lên toàn bộ diện tích mảnh đất 9238m2 là sai với Quyết định 2016/QĐ- UB ngày 11/5/2010.

Trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh dự án, Công ty TNR đã xây dựng đúng với phê duyệt được điều chỉnh thì không có vi phạm.

2. Hiện nay UBND quận Bắc Từ Liêm đã cho tiến hành xây dựng trụ sở các cơ quan đảng và chính quyền phương ở địa chỉ khác, nằm ngoài dự án như vậy có đúng với quyết định 2106/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt không? Trách nhiệm để xảy ra tình trạng này thuôc về ai?

Ý kiến của Luật sư Hãng Luật TGS LawFirm:

Theo quy định tại Luật tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp quận như sau:

“Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.”

Theo đó, UBND cấp quận phải có nghĩa vụ là thực hiện theo đúng chỉ đạo, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền. Việc UBND Quận Bắc Từ Liêm không nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng dự án Gold Mark City, tự ý cho xây dựng cơ quan đảng và chính quyền địa phương ở địa chỉ khác, nằm ngoài dự án là hành vi trái với quy định Pháp luật, cho nên phía UBND quận Bắc Từ Liêm phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

Thứ 2, Chủ đầu tư xây dựng Công ty TNR. Ngay từ thời điểm khi UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định só 2106/QĐ-UBND về việc quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, với vai trò là chủ đầu tư, Công ty TNR chắc chắn phải nhận được quyết định trên, đồng nghĩa với việc phía Công ty TRN hoàn toàn biết mục đích xây dựng được nhà nước quy định đối với diện tích đất 9238m2 trên. Vậy nhưng phía Công ty TNR vẫn thực hiện xây dựng tòa nhà 40 tầng không để phục vụ đúng với mục đích trong quyết định 2106/QĐ-UBND, đồng thời thực hiện xây dựng trụ sở các cơ quan đảng và địa phương nằm ngoài khu vực dự án.

Theo Nghị định số 139/2017 quy định hình thức xử phạt trong lĩnh vực xây dựng:

“Điều 13. Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận;

Biện pháp khắc phục hậu quả:

b) Buộc chủ đầu tư thứ cấp thực hiện dự án đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này;

d) Buộc hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.”

Phía công ty TNR đã tự ý điều chỉnh dự án mà không thông qua UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh, phê duyệt là sai.

cong-ty-tnr-va-nhung-sai-pham-khi-xay-dung-du-an-gold-mark-city

3. Hiện tại, UBND quận Bắc Từ Liêm lại đẩy cơ quan báo chí liên hệ với chủ đầu tư dự án để được cung cấp các văn bản về quy hoạch, phê duyệt đầu tư, thu hồi đất…. như vậy có đúng luật không?

Ý kiến của Luật sư Hãng Luật TGS LawFirm:

Theo quy định của Luật đất đai 2013:

“Điều 28. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai….

4. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”

Luật báo chí 2016:

“Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

2. Nhà báo có các quyền sau đây:

a)

b) Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật;

c) Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;”.

Luật xây dựng 2014 quy định:

“Điều 43. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

2. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp các thông tin khi có yêu cầu.

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.”

Do vậy, việc UBND quận Bắc Từ Liêm đẩy cơ quan báo chỉ liên hệ với chủ đầu tư dự án để được cung cấp các văn bản về quy hoạch, phê duyệt là sự né tránh trách nhiệm, không đúng với quy định pháp luật.

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900.8698
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

tu van
  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google+
  • Bình luận Web