đăng ký sáng chế
đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế là việc làm giúp chúng ta bảo vệ “đứa con tinh thần của mình” khỏi những hành vi xâm phạm và giúp xác lập quyền sở hữu đối với sáng chế đó. Bài viết này Luật sư Hãng Luật TGS sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký bằng sáng chế tại Việt Nam theo quy đinh mới nhất.

đăng ký sáng chế

Sáng chế là gì ?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Giải pháp kỹ thuật ở đây là tập hợp cần và đủ những thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn đề được xác định cụ thể.

Dạng sản phẩm hoặc quy trình có thể là: các sản phẩm dạng vật thể, chất thể, vật liệu sinh học, quy trình công nghệ, phương pháp chuẩn đoán, dự báo, xử lý,…

Ví dụ, có nhiều sản phẩm sáng chế trong thực tế, như một máy tính xách tay có thể liên quan đến hàng trăm phát minh, làm việc cùng nhau.

Bằng sáng chế là gì ?

– Bằng độc quyền được cấp cho một sáng chế, là một sản phẩm hoặc một quy trình cung cấp, nói chung, một cách mới để làm một cái gì đó, hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề.

Để có được Bằng độc quyền sáng chế thì nhà sáng chế cần làm thủ tục đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ.

Các quyền đối với Bằng sáng chế chỉ được áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực nơi bằng sáng chế đã được nộp và cấp, theo luật pháp của quốc gia hoặc khu vực đó.

Tại sai phải đăng ký bảo hộ sáng chế ?

Một sáng chế được tạo ra là thành quả của cả quá trình đầu tư, nghiên cứu, thời gian và tiền bạc. Việc làm bảo hộ cho sáng chế là thực sự cần thiết, bởi:

– Được độc quyền sử dụng đối với sáng chế;

– Giúp ngăn chặn hành vi xâm phạm, ngăn chặn người khác khai thác thương mại sáng chế (cụ thể là ngăn cấm việc sản xuất, sử dụng, phân phối, nhập khẩu hoặc bán bởi người khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế);

– Mang lại lợi ích về vật chất cho chủ sở hữu như: chuyển nhượng, nhượng quyền để thu phí, đây có thể là nguồn thu nhập đáng kể;

– Tạo hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp khi đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và cổ đông có thể coi danh mục đầu tư bằng sáng chế là minh chứng cho trình độ chuyên môn cao và năng lực công nghệ trong công ty của bạn. Điều này có thể hữu ích cho việc gây quỹ, tìm kiếm đối tác kinh doanh và nâng cao giá trị thị trường của công ty.

– Có quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý các hành vi xâm phạm;

– Giúp chủ sở hữu dễ dàng chứng mình quyền sở hữu khi có tranh chấp xảy ra;

Ai có quyền đăng ký bằng sáng chế ?

Những chủ thể sau sẽ có quyền đăng ký bản quyền sáng chế cho phát mình của mình gồm:

– Người tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí mình bỏ ra.

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở và phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc hay thuê tác giả.

– Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất hay góp vốn, hợp tác nghiên cứu phát triển, tạo nên sáng chế.

Điều kiện để sáng chế được bảo hộ

Bằng sáng chế có thể được cấp cho các phát minh trong bất kỳ lĩnh vực nào, sáng chế có thể là một hợp chất hóa học hoặc một quá trình hay một quá trình sản xuất một hợp chất hóa học cụ thể,…

Để được những sáng chế này bảo hộ tại Việt Nam thì nó cần phải đáp ứng được các điệu kiện quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

– Phải có tính mới;

– Phải có tính sáng tạo;

– Phải khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra cần phải đáp ứng được điều kiện:

– Nộp đầy đủ phí, lệ phí đăng ký;

– Hồ sơ đăng ký sáng chế độc quyền đầy đủ, chính xác.

Cách làm hồ sơ đăng ký sáng chế độc quyền

– 02 Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

– 02 Bản mô tả sáng chế đáp ứng được các quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và gồm có phần mô tả, yêu cầu bảo hộ và hình vẽ (nếu có), cụ thể:

+ Mô tả sáng chế: cần trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung: tên, lĩnh vực sử dụng, tình trạng kỹ thuật lĩnh vực sử dụng, bản chất kỹ thuật, mô tả chi tiết các phương án thực hiện, ví dụ thực hiện, lợi ích có  thể đạt được và mô tả các hình vẽ nếu có.

+ Yêu cầu bảo hộ: tách thành phần riêng sau mô tả và phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ.

+ Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): phải được tách thành trang riêng.

– 02 Bản tóm tắt sáng chế (không được vượt quá 150 từ, người đăng ký có thể nộp bổ sung bản tóm tắt bổ sung);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí nếu nộp thông qua dịch vụ bưu điện hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.

– Các tài liệu chứng minh quyền nộp đơn đăng ký bằng sáng chế hợp pháp;

– Giấy ủy quyền nếu nộp thông qua đại diện;

Nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế, thì cung cấp thêm bản sao đơn đầu tiên.

bằng độc quyền sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 1: Tra cứu sáng chế

Tra cứu sáng chế được thực hiện tại website: iplib.noip.gov.vn, giúp bước đầu đánh giá được khả năng bảo hộ của sáng chế.

Tuy nó không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên quý khách nên thực hiện, bởi ngay cả Luật TGS khi đăng ký bằng sáng chế cũng đều không bỏ qua.

Bước 2: Phân loại sáng chế

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký sáng chế độc quyền

Hồ sơ chuẩn bị 01 bộ gồm các giấy tờ được nêu ở trên, sau đó người nộp đơn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để xin cấp Văn bằng bảo hộ.

Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn

– Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

– Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế

Bước 4: Công bố đơn đăng ký bằng sáng chế

– Đơn được chấp nhận hợp lệ sẽ được đăng trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Nếu có yêu cầu công bố sớm thì sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Nội dung công bố là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

Bước 5: Thẩm định nội dung đơn

Việc này để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế nêu trong đơn theo các yêu cầu bảo hộ quy định để xác định phạm vi bảo hộ tương ứng và chỉ được thực hiện khi có yêu cầu từ phía của người nộp đơn.

Yêu cầu thẩm định nội dung phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ Phụ lục B Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong đơn.

Thời gian thẩm định nội dun đơn đăng ký bằng bảo hộ chế: Không quá 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 6: Quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ

– Nếu sáng chế đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

– Nếu sáng chế không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Quy trình đăng ký bằng sáng chế trực tuyến

Để đăng ký trực tuyến thì người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện. Thủ tục đăng ký sáng chế trực tuyến thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Để nộp đơn đăng ký bằng sáng chế trực tuyến, người nộp đơn truy cập vào website: http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do (đây là Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ). Sau đó tiến hành đăng ký vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký, nếu chưa đăng ký thì tiến hành ấn đăng ký để tạo tài khoản theo yêu cầu.

Bước 2: Khai báo hồ sơ đăng ký

Khi đã đăng nhập thành công, người nộp đơn chuyển sang tab “Khai báo hồ sơ” và khai báo theo yêu cầu hiển thị trên màn hình gồm:

– Tờ khai;

– Các tài liệu có trong đơn;

– Phí, lệ phí: Khi chuyển sang tab “Phí, lệ phí” hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin các khoản phí, lệ phí cần phải nộp hồ sơ theo thông tin vừa khai báo.

Bước 3: Xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến

Sau khi đã hoàn thành khai báo và gửi đơn trực tuyến trên hệ thống, hệ thống sẽ gửi cho người nộp đơn Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến Cục Sở hữu trí tuệ để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến, các tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí, lệ phí theo quy định.

– Nếu tài liệu đầy đủ, chính xác và người nộp đơn nộp đầy đủ phí, lệ phí đăng ký theo quy định thì Cục SHTT sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

– Trường hợp không đủ tài liệu và không hoặc chưa nộp phí, lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Lệ phí đăng ký bản quyền sáng chế tại Việt Nam

Các khoản lệ phí đăng ký bằng sáng chế theo quy định của pháp luật hiện hành gồm:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng – 180.000 đồng;

– Phí thẩm định hình thức đơn đăng ký: 180.000 đồng/yêu cầu, từ trang thứ 7 trở đi là nộp thêm 8.000 đồng/trang;

– Phí công bố đơn trên công báo Sở hữu công nghiệp là: 120.000 đồng, từ hình thứ 2 trở đi cộng thêm 60.000 đồng/hình;

– Đối với đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì phí thẩm định yêu cầu này là: 600.000 đồng/đơn ưu tiên;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định là: 600.000 đồng/điểm yêu cầu;

– Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là: 720.000 đồng/điểm yêu cầu, từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi nộp thêm 32.000 đồng/trang;

Thời hạn bảo hộ sáng chế theo quy định

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ thì Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn bảo hộ là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Bằng độc quyền sáng chế có thể duy trì hiệu lực bằng cách nộp tiền phí duy trì, cụ thể:

– Nộp 2 năm 1 lần trong 10 năm đầu tiên;

– Nộp 3 năm một lần trong 10 năm tiếp theo;

– Nếu không nộp phí duy trì thì Bằng độc quyền sáng chế sẽ tự động hết hiệu lực.

Dịch vụ đăng ký bằng sáng chế tại Hãng Luật TGS

Do sự phức tạp của các tài liệu bằng sáng chế và các kỹ năng pháp lý cần thiết, chính vì thế việc tìm sự trợ giúp pháp lý từ Luật sư có chuyên môn là cực kỳ nên và cần thiết khi soạn thảo đơn xin cấp bằng sáng chế.

Công ty Luật TGS là đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế có uy tín tại Việt Nam, với Luật sư, chuyên viên có trình độ chuyên môn giỏi, kinh nghiệm đã bảo hộ thành công cho hàng ngàn sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu,…

Chúng tôi cam kết dịch vụ cung cấp tới quý khách hàng là tốt nhất, bằng những kinh nghiệm thực chiến, chúng tôi sẽ sẽ thực hiện trong thời gian ngắn nhất và thành công 100%.

Quy trình đăng ký bản quyền sáng chế tại Luật TGS

– Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng

– Bước 2: Tư vấn về các vấn đề liên quan cũng như trao đổi về chi phím thời gian thực hiện.

– Bước 3: Yêu cầu khách hàng gửi sáng chế để tiến hành tra cứu để đánh giá khả năng bảo hộ.

– Bước 4: Yêu cầu khách hàng các giấy tờ cần thiết để chúng tôi hoàn thành hồ sơ

– Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ như: làm tờ khai đăng ký sáng chế, hướng dẫn và hỗ trợ làm bản mô tả,…

– Bước 6: Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế và theo dõi quá trình thẩm đinh đơn

– Bước 7: Xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra trong suốt quá trình thẩm định, đồng thời báo cáo tình hình kết quả từng giai đoạn cho khách hàng.

– Bước 8: Đại diện quý khách nhận Bằng độc quyền sáng chế khi được cấp và bàn giao, gửi tới tận tay tới quý khách hàng

Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn, giải quyết giúp khách hàng khi gặp phải các vướng mắc liên quan đến việc sử dụng sáng chế,…

Khi có hành vi xâm phạm xảy ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng hướng xử lý tốt nhất để đảm bảo mọi quyền lợi của mình.

Liên hệ ngay để nhận được những ưu đãi và được cấp Bằng độc quyền sớm nhất nhé.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ 1900.8698 để Luật sư tư vấn chi tiết.

XEM NGAY VIDEO

Quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

nhungdown

 

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

 

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng,Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

nhungdown

 

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!