đăng ký sáng chế
đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký Bằng độc quyền sáng chế năm 2023

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đây là đối tượng được pháp luật cho phép đăng ký bảo hộ. Bằng độc quyền sáng chế được cấp cho tác giả/chủ sở hữu sáng chế khi tác giả/chủ sở hữu đăng ký sáng chế, đây là biện pháp giúp chúng ta bảo vệ “đứa con tinh thần của mình” khỏi những hành vi xâm phạm.

Bài viết này Luật sư Công ty Luật TGS sẽ hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và tư vấn chi tiết về quy trình thủ tục đăng ký bằng sáng chế tại Việt Nam theo quy đinh mới nhất năm 2023.

NHẬP THÔNG TIN SÁNG CHẾ CẦN TRA CỨU MIỄN PHÍ

Có nên đăng ký bảo hộ cho sáng chế ?

Một sáng chế được tạo ra là thành quả của cả quá trình đầu tư, nghiên cứu, thời gian và tiền bạc. Việc sáng chế được cấp Văn bằng bảo hộ sẽ giúp ích rất nhiều, bởi:

– Được độc quyền sử dụng đối với sáng chế;

– Bằng độc quyền sáng chế cho phép chủ sở hữu sáng chế ngăn chặn người khác khai thác sáng chế được bảo hộ ở một quốc gia hoặc khu vực nhất định;

– Bằng độc quyền sáng chế cho phép người tiêu dùng tiếp cận các thông tin liên quan đến các công nghệ mới góp phần phát triển kinh tế doanh nghiệp;

– Giúp chủ sở hữu  kiểm soát người sản xuất, sử dụng, bán, chào bán hoặc nhập khẩu sản phẩm hoặc công nghệ bất kỳ được bảo hộ theo yêu cầu bảo hộ của sáng chế;

– Giúp ngăn chặn hành vi xâm phạm, ngăn chặn người khác khai thác thương mại sáng chế (cụ thể là ngăn cấm việc sản xuất, sử dụng, phân phối, nhập khẩu hoặc bán bởi người khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế);

– Mang lại lợi ích về vật chất cho chủ sở hữu như: chuyển nhượng, nhượng quyền để thu phí, đây có thể là nguồn thu nhập đáng kể;

– Tạo hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp khi đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và cổ đông có thể coi danh mục đầu tư bằng sáng chế là minh chứng cho trình độ chuyên môn cao và năng lực công nghệ trong công ty của bạn. Điều này có thể hữu ích cho việc gây quỹ, tìm kiếm đối tác kinh doanh và nâng cao giá trị thị trường của công ty.

– Có quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý các hành vi xâm phạm;

– Giúp chủ sở hữu dễ dàng chứng mình quyền sở hữu khi có tranh chấp xảy ra.

Ai có quyền đăng ký bằng sáng chế ?

Những chủ thể sau sẽ có quyền đăng ký bản quyền sáng chế cho phát mình của mình gồm:

– Người tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí mình bỏ ra.

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở và phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc hay thuê tác giả.

– Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất hay góp vốn, hợp tác nghiên cứu phát triển, tạo nên sáng chế.

bằng độc quyền sáng chế

Điều kiện để sáng chế được cấp Bằng độc quyền

Các phát minh trong bất kỳ lĩnh vực hay là một hợp chất hóa học hoặc một quá trình hoặc một quá trình sản xuất một hợp chất hóa học cụ thể,… có thể được cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Để được cấp Bằng sáng chế hay giải pháp hữu ích cho các phát minh thì ngoài việc chủ sở hữu phải làm thủ tục đăng ký sáng chế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì những phát minh đó cần đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

– Điều kiện để sáng chế được cấp Bằng độc quyền sáng chế:

+ Phải có tính mới;

+ Phải có tính sáng tạo;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

– Điều kiện để sáng chế được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

+ Phải có tính mới;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, người nộp đơn cần nộp đầy đủ phí, lệ phí đăng ký, chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầy đủ, chính xác.

Tài liệu chuẩn bị hồ sơ đăng ký xin cấp Bằng độc quyền sáng chế

– 02 Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

– 02 Bản mô tả sáng chế đáp ứng được các quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và gồm có phần mô tả, yêu cầu bảo hộ và hình vẽ (nếu có), cụ thể:

+ Mô tả sáng chế: cần trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung: tên, lĩnh vực sử dụng, tình trạng kỹ thuật lĩnh vực sử dụng, bản chất kỹ thuật, mô tả chi tiết các phương án thực hiện, ví dụ thực hiện, lợi ích có  thể đạt được và mô tả các hình vẽ nếu có.

+ Yêu cầu bảo hộ: tách thành phần riêng sau mô tả và phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ.

+ Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): phải được tách thành trang riêng.

– 02 Bản tóm tắt sáng chế (không được vượt quá 150 từ, người đăng ký có thể nộp bổ sung bản tóm tắt bổ sung);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí nếu nộp thông qua dịch vụ bưu điện hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.

– Các tài liệu chứng minh quyền nộp đơn đăng ký bằng sáng chế hợp pháp;

– Giấy ủy quyền nếu nộp thông qua đại diện;

Nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế, thì cung cấp thêm bản sao đơn đầu tiên.

ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ CHUẨN MIỄN PHÍ

Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Bước 1: Tra cứu sáng chế

Tra cứu sáng chế được thực hiện tại website: iplib.noip.gov.vn, giúp bước đầu đánh giá được khả năng bảo hộ của sáng chế.

Tuy nó không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên quý khách nên thực hiện, bởi ngay cả Luật TGS khi đăng ký bằng sáng chế cũng đều không bỏ qua.

NHẬP THÔNG TIN SÁNG CHẾ CẦN TRA CỨU MIỄN PHÍ

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Hồ sơ chuẩn bị 01 bộ gồm các giấy tờ sau đây:

– 02 Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu;

– 02 Bản mô tả sáng chế;

– 02 Bản tóm tắt sáng chế;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Các tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu có);

– Giấy ủy quyền nếu nộp thông qua đại diện;

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để xin cấp Văn bằng bảo hộ.

Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 4: Thẩm định hình thức đơn

Để kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 5: Công bố đơn đăng ký bằng sáng chế

– Đơn được chấp nhận hợp lệ sẽ được đăng trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Nếu có yêu cầu công bố sớm thì sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Chức năng của việc công bố đơn để công bố các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

Bước 6: Thẩm định nội dung đơn

Việc này để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế nêu trong đơn theo các yêu cầu bảo hộ quy định để xác định phạm vi bảo hộ tương ứng và chỉ được thực hiện khi có yêu cầu từ phía của người nộp đơn.

Yêu cầu thẩm định nội dung phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ Phụ lục B Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong đơn.

Thời gian thẩm định nội dung đơn không quá 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 7: Quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ

– Nếu sáng chế đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

– Nếu sáng chế không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ MIỄN PHÍ

Cách đăng ký bằng sáng chế trực tuyến

Người đăng ký online cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện. Quy trình đăng ký xin cấp Bằng độc quyền sáng chế trực tuyến thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Để nộp đơn đăng ký bằng sáng chế trực tuyến, người nộp đơn truy cập vào website: http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do (đây là Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ). Sau đó tiến hành đăng ký vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký, nếu chưa đăng ký thì tiến hành ấn đăng ký để tạo tài khoản theo yêu cầu.

Bước 2: Khai báo hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Khi đã đăng nhập thành công, người nộp đơn chuyển sang tab “Khai báo hồ sơ” và khai báo theo yêu cầu hiển thị trên màn hình gồm:

– Tờ khai đăng ký;

– Các tài liệu có trong đơn;

– Phí, lệ phí: Khi chuyển sang tab “Phí, lệ phí” hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin các khoản phí, lệ phí cần phải nộp hồ sơ theo thông tin vừa khai báo.

Bước 3: Xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến

Sau khi đã hoàn thành khai báo và gửi đơn trực tuyến trên hệ thống, hệ thống sẽ gửi cho người nộp đơn Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến Cục Sở hữu trí tuệ để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến, các tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí, lệ phí theo quy định.

– Nếu tài liệu đầy đủ, chính xác và người nộp đơn nộp đầy đủ phí, lệ phí đăng ký theo quy định thì Cục SHTT sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

– Trường hợp không đủ tài liệu và không hoặc chưa nộp phí, lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Đăng ký bản quyền sáng chế hết bao nhiêu chi phí ?

Các khoản chi phí đăng ký bằng sáng chế theo quy định của pháp luật hiện hành gồm:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng – 180.000 đồng;

– Phí thẩm định hình thức đơn đăng ký: 180.000 đồng/yêu cầu, từ trang thứ 7 trở đi là nộp thêm 8.000 đồng/trang;

– Phí công bố đơn trên công báo Sở hữu công nghiệp là: 120.000 đồng, từ hình thứ 2 trở đi cộng thêm 60.000 đồng/hình;

– Đối với đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì phí thẩm định yêu cầu này là: 600.000 đồng/đơn ưu tiên;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định là: 600.000 đồng/điểm yêu cầu;

– Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là: 720.000 đồng/điểm yêu cầu, từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi nộp thêm 32.000 đồng/trang.

Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn bao lâu ?

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ thì Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn bảo hộ là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Bằng độc quyền sáng chế có thể duy trì hiệu lực bằng cách nộp tiền phí duy trì, cụ thể:

– Nộp 2 năm 1 lần trong 10 năm đầu tiên;

– Nộp 3 năm một lần trong 10 năm tiếp theo;

– Nếu không nộp phí duy trì thì Bằng độc quyền sáng chế sẽ tự động hết hiệu lực.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẰNG SÁNG CHẾ GIÁ CẠNH TRANH

Do sự phức tạp của các tài liệu bằng sáng chế và các kỹ năng pháp lý cần thiết, chính vì thế việc tìm sự trợ giúp pháp lý từ Luật sư tư vấn có chuyên môn là cực kỳ nên và cần thiết khi soạn thảo đơn xin cấp bằng sáng chế.

Luật TGS là đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế có uy tín, chúng tôi có đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên môn giỏi, kinh nghiệm đã bảo hộ thành công cho hàng ngàn sáng chế, nhãn hiệu,…

Cam kết dịch vụ:

» Cam kết 100% sáng chế được cấp Văn bằng bảo hộ;

» Thủ tục đơn giản, thời gian nhanh chóng;

» Phí dịch vụ cạnh tranh, hợp lý và không phát sinh.

Ưu đãi dịch vụ:

– Tư vấn miễn phí các vấn đề lên quan đến sáng chế;

– Tư vấn cách khai thác và bảo vệ sáng chế trong suốt quá trình sử dụng;

– Miễn phí tra cứu sáng chế khi đăng ký;

– Giảm giá tới 20% cho dịch vụ tiếp theo (không phân biệt dịch vụ);

– Hỗ trợ và tư vấn phương án xử lý vi phạm sáng chế và tranh chấp sáng chế nếu có.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI

Các bước thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế tại Luật TGS:

– Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng

– Bước 2: Tư vấn về các vấn đề liên quan cũng như trao đổi về chi phí, thời gian thực hiện.

– Bước 3: Yêu cầu khách hàng gửi sáng chế để tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ.

– Bước 4: Hướng dẫn khách hàng các giấy tờ cần thiết

– Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế

– Bước 6: Nộp hồ sơ đăng ký và theo dõi quá trình thẩm đinh đơn

– Bước 7: Xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra trong suốt quá trình thẩm định, đồng thời báo cáo tình hình kết quả từng giai đoạn cho khách hàng.

– Bước 8: Đại diện quý khách nhận Bằng độc quyền sáng chế khi được cấp và bàn giao, gửi tới tận tay tới quý khách hàng.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 10, ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!