đăng ký sáng chế
đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế là việc làm giúp chúng ta bảo vệ “đứa con tinh thần của mình” khỏi những hành vi xâm phạm và giúp xác lập quyền sở hữu đối với sáng chế đó. Một sáng chế được tạo ra là thành quả của cả quá trình đầu tư, nghiên cứu, thời gian và tiền bạc.

Bằng kinh nghiệm và sự thấu hiểu những khó khăn trong quá trình thực hiện đăng ký bảo hộ thì Luật sư Hãng Luật TGS sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký bằng sáng chế theo quy định năm 2020 tại Việt Nam và các vấn đề liên quan.

đăng ký sáng chế

Những thông tin cần biết khi đăng ký sáng chế

1. Sáng chế là gì ?

– Khái niệm về sáng chế: Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng đây là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

+ Giải pháp kỹ thuật ở đây là tập hợp cần và đủ những thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn đề được xác định cụ thể.

+ Dạng sản phẩm hoặc quy trình có thể là: các sản phẩm dạng vật thể, chất thể, vật liệu sinh học, quy trình công nghệ, phương pháp chuẩn đoán, dự báo, xử lý,…

Ví dụ, có nhiều sản phẩm sáng chế trong thực tế, như một máy tính xách tay có thể liên quan đến hàng trăm phát minh, làm việc cùng nhau.

2. Bằng sáng chế là gì ?

– Bằng sáng chế là Bằng độc quyền được cấp cho một sáng chế, là một sản phẩm hoặc một quy trình cung cấp, nói chung, một cách mới để làm một cái gì đó, hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề. Để có được Bằng sáng chế thì nhà sáng chế cần  làm thủ tục đăng ký sáng chế với Cục Sở hữu trí tuệ.

+ Các quyền đối với Bằng sáng chế chỉ được áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực nơi bằng sáng chế đã được nộp và cấp, theo luật pháp của quốc gia hoặc khu vực đó.

3. Đăng ký sáng chế có cần thiết không ?

Việc đăng ký bảo hộ sáng chế là việc làm thực sự cần thiết, bởi:

– Được độc quyền sử dụng đối với sáng chế;

– Giúp ngăn chặn hành vi xâm phạm, ngăn chặn người khác khai thác thương mại sáng chế (cụ thể là ngăn cấm việc sản xuất, sử dụng, phân phối, nhập khẩu hoặc bán bởi người khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế);

– Mang lại lợi ích về vật chất cho chủ sở hữu khi được áp dụng vào cuộc sống như: chuyển nhượng, nhượng quyền cho các bên khác khai thác, sử dụng sáng chế để thu phí, đây có thể là nguồn thu nhập đáng kể;

– Tạo hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp của bạn khi đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và cổ đông có thể coi danh mục đầu tư bằng sáng chế là minh chứng cho trình độ chuyên môn cao và năng lực công nghệ trong công ty của bạn. Điều này có thể hữu ích cho việc gây quỹ, tìm kiếm đối tác kinh doanh và nâng cao giá trị thị trường của công ty.

– Có quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý các hành vi xâm phạm tới sáng chế;

– Giúp chủ sở hữu dễ dàng chứng mình quyền sở hữu đối với sáng chế khi có tranh chấp xảy ra;

Sáng chế là thành quả của quá trình đầu tư, nghiên cứu, vì vậy việc bảo hộ sáng chế chính là một việc cần thiết để tự bảo vệ được thành quả, tài sản trí tuệ của mình.

4. Ai có quyền đăng ký bằng sáng chế

Những chủ thể sau sẽ có quyền đăng ký bản quyền sáng chế:

– Người tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí mình bỏ ra.

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở và phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc hay thuê tác giả.

– Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất hay góp vốn, hợp tác nghiên cứu phát triển, tạo nên sáng chế.

5. Điều kiện để sáng chế được bảo hộ

Bằng sáng chế có thể được cấp cho các phát minh trong bất kỳ lĩnh vực nào, sáng chế có thể là một hợp chất hóa học hoặc một quá trình hay một quá trình sản xuất một hợp chất hóa học cụ thể,…

Để được những sáng chế này bảo hộ tại Việt Nam thì nó cần phải đáp ứng được các điện kiện quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

– Phải có tính mới,

– Phải có tính sáng tạo,

– Phải khả năng áp dụng công nghiệp.

6. Lệ phí đăng ký sáng chế

Để được cấp Bằng độc quyền thì chủ sở hữu cần hoàn thành các khoản lệ phí đăng ký bằng sáng chế theo quy định của pháp luật hiện hành, các khoản phí cụ thể:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng – 180.000 đồng

– Phí thẩm định hình thức đơn đăng ký: 180.000 đồng/yêu cầu, từ trang thứ 7 trở đi là nộp thêm 8.000 đồng/trang.

– Phí công bố đơn trên công báo Sở hữu công nghiệp là: 120.000 đồng, từ hình thứ 2 trở đi cộng thêm 60.000 đồng/hình.

– Đối với đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì phí thẩm định yêu cầu này là: 600.000 đồng/đơn ưu tiên.

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định là: 600.000 đồng/điểm yêu cầu.

– Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là: 720.000 đồng/điểm yêu cầu, từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi nộp thêm 32.000 đồng/trang.

7. Thời hạn bảo hộ sáng chế

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ thì Bằng độc quyền sáng chế sẽ có thời hạn bảo hộ là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Bằng độc quyền sáng chế sẽ không được gia hạn hiệu lực, mà chỉ có thể duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ bằng cách nộp tiền phí duy trì, cụ thể:

– Nộp 2 năm 1 lần trong 10 năm đầu tiên

– Nộp 3 năm một lần trong 10 năm tiếp theo.

– Nếu không nộp phí duy trì thì Bằng độc quyền sáng chế sẽ tự động hết hiệu lực.

Quy trình đăng ký sáng chế tại Việt Nam theo quy định năm 2020

Bước 1: Tra cứu sáng chế

Tra cứu sáng chế được thực hiện tại website: iplib.noip.gov.vn, nó giúp chúng ta bước đầu đánh giá được khả năng bảo hộ và xem sáng chế của mình có bị trùng hoặc có dấu hiệu tương tự với các sáng chế đã được bảo hộ trước đó hay không.

Việc này là không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện bởi ngay cả TGS Law hay bất kì đơn vị pháp lý nào khác khi đăng ký bằng sáng chế cũng đều không thể bỏ qua nó.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế

Để bảo hộ cho sáng chế thì chúng ta cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau:

– 02 tờ khai đăng ký theo mẫu (Download tại bài viết: Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký sáng chế)

– 02 bản mô tả về sáng chế. Nếu bản mô tả bằng tiếng nước ngoài, cần có thêm bản dịch ra tiếng Việt.

– Yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế

– Một số tài liệu giúp làm rõ cho sáng chế: bản vẽ, sơ đồ, tính toán,…

– Bản tóm tắt về sáng chế đó

– Các tài liệu chứng minh quyền nộp đơn đăng ký bằng sáng chế hợp pháp

– Giấy ủy quyền

– Nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế, thì cung cấp thêm bản sao đơn đầu tiên.

– Chứng từ nộp các loại phí, lệ phí đăng ký sáng chế

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Hồ sơ đăng ký sáng chế sau khi chuẩn bị xong tiến hành nộp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để xin cấp Văn bằng bảo hộ, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 4: Thẩm định đơn đăng ký bằng sáng chế

1. Thẩm định hình thức đơn

– Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

– Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế

2. Công bố đơn

– Đơn được chấp nhận là hợp lệ sẽ được đăng trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Nếu có yêu cầu công bố sớm thì sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Nội dung công bố là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

3. Thẩm định nội dung

– Khi đăng ký sáng chế tại Việt Nam thì bước quan trọng gần như là cuối cùng đó là thẩm định nội dung, nó chỉ được diễn ra khi có yêu cầu từ phía người nộp đơn. Yêu cầu thẩm định nội dung phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong đơn.

– Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung là 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế. Nếu trong thời hạn quy định nêu trên, không có yêu cầu thẩm định thì đơn được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

– Thẩm định nội dung là đánh giá khả năng được bảo hộ của sáng chế nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời gian thẩm định nội dung là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu.

*Lưu ý: Thủ tục đăng ký sáng chế là khá dài, chưa kể phát sinh những sai sót trong việc tra cứu và hoàn thiện hồ sơ hợp lệ. Do vậy, quý khách nên có một đại diện để làm mọi việc được nhanh chóng và hạn chế những rủi ro.

bằng độc quyền sáng chế

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ TẠI HÃNG LUẬT TGS

Các nhà phát minh hoàn toàn có thể chuẩn bị các đơn xin cấp bằng sáng chế và nộp đơn mà không cần sự trợ giúp của Luật sư sáng chế. Tuy nhiên, do sự phức tạp của các tài liệu bằng sáng chế và các kỹ năng pháp lý cần thiết, chẳng hạn như soạn thảo yêu cầu, chính viv thế việc tìm sự trợ giúp pháp lý từ Luật sư có chuyên môn là cực kỳ nên và cần thiết khi soạn thảo đơn xin cấp bằng sáng chế.

Công ty Luật TGS là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý có uy tín tại Việt Nam, chúng tôi với những Luật sư, chuyên viên có trình độ chuyên môn giỏi, kinh nghiệm làm việc thực tiễn đã bảo hộ thành công cho hàng ngàn sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu,…

Chính vì thế chúng tôi bảo đảm dịch vụ cung cấp tới quý khách hàng là chất lượng, bằng những kinh nghiệm thực chiến, chúng tôi sẽ sẽ thực hiện trong thời gian ngắn nhất và cam kết thành công 100%.

Quy trình đăng ký bản quyền sáng chế tại TGS Law

– Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng

– Bước 2: Tư vấn về các vấn đề liên quan cũng như trao đổi về chi phím thời gian thực hiện.

– Bước 3: Yêu cầu khách hàng gửi sáng chế để tiến hành tra cứu để đánh giá khả năng bảo hộ.

– Bước 4: Yêu cầu khách hàng các giấy tờ cần thiết để chúng tôi hoàn thành hồ sơ

– Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ như: làm tờ khai đăng ký sáng chế, hướng dẫn và hỗ trợ làm bản mô tả nếu quý khách chưa có bản mô tả,…

– Bước 6: Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế và theo dõi quá trình thẩm đinh đơn

– Bước 7: Xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra trong suốt quá trình thẩm định, đồng thời báo cáo tình hình kết quả từng giai đoạn cho khách hàng.

– Bước 8: Đại diện quý khách nhận Bằng độc quyền sáng chế khi được cấp và bàn giao, gửi tới tận tay tới quý khách hàng

Không dừng lại ở đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn giải quyết giúp khách hàng khi gặp phải các vướng mắc liên quan đến việc sử dụng sáng chế, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý khách.

Khi có hành vi xâm phạm xảy ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng hướng xử lý tốt nhất để đảm bảo mọi quyền lợi của mình.

Liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được những ưu đãi và được cấp Bằng độc quyền sớm nhất nhé. Mời quý khách xem chi tiết về Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế trọn gói tại Hãng Luật TGS

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ 1900.8698 để Luật sư tư vấn chi tiết

XEM NGAY VIDEO

Quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

nhungdown

 

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

 

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng,Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

nhungdown

 

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!