Canary City Thái Nguyên: Chủ đầu tư tiến hành xây dựng và mở bán khi chưa được giao đất

Chưa được chấp thuận chủ trương của cơ quan chức năng, chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, nhưng Dự án Canary City do Công ty CP Thương mại đầu tư Xuất nhập khẩu làm chủ đầu tư đã tiến hành thi công xây dựng và rao bán các sản phẩm trái pháp luật.

Dự án Canary City được bắt nguồn với cái tên Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1, ở phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 1018/UBND-TH ngày 27/6/2011, do Trung tâm phát triển Quỹ nhà, đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Liên quan đế vấn đề này, Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó phòng tranh tụng công ty luật TGS đã trả lời những câu hỏi, thắc mắc của nhà báo xung quanh vấn đề này

Thưa luật sư, việc Dự án Canary City chưa được giao đất, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý mà Chủ đầu tư dự án đã thực hiện rao, bán đất nền thông qua Hợp đồng nguyên tắc về quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai như vậy có đúng quy định không? Đây có được coi là hình thức huy động vốn trái quy định hay không?

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Phòng tranh tụng, Công ty Luật TNHH TGS – thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội:

 Để đảm bảo được quy hoạch đô thị, khu nhà ở và đảm bảo cho quyền, lợi ích của mua, thì đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê thì chỉ được mở bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đáp ứng đủ các điều kiện luật định. Cụ thể, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 194 Luật đất đai năm 2013, được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền khi có các điều kiện như sau:

“a) Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

  1. b) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;
  2. c) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
  3. d) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Mặt khác, tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản 2014 cũng có quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được phép đưa vào kinh doanh như sau:

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

  1. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.”

Nếu dự án Dự án Canary City thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với khách hàng khi chưa đảm bảo các điều kiện theo các quy định nêu trên là việc làm vi phạm pháp luật. Thực tế, có một số dự án chưa đủ điều kiện mở bán, chuyển nhượng đất quyền sử dụng đất nhưng chủ đầu tư đã ký kết với khách hàng các Hợp đồng đặt chỗ hoặc Hợp đồng nguyên tắc, với mục đích để thực hiện việc mua bán quyền sử dụng đất và thu tiền của khách hàng. Theo tôi đây có bản chất là những hình thức lách luật của các chủ đầu tư, để có thể bán đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Do đó,  các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và hoàn thiện các quy định của pháp luật, để có thể ngăn chặn các hình thức lách luật này, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người mua đất.

Theo quy định, trong trường hợp này chủ đầu tư có thể bị xử lý như thế nào?

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Phòng tranh tụng, Công ty Luật TNHH TGS – thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội:

Nếu bị xác định là có vi phạm các điều kiện về việc chuyển quyền sử dụng đất, thì chủ đầu tư sẽ có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 21 Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo đó:

-“Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng chưa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 194 của Luật đất đai” thì tùy thuộc vào diện tích đất đã bị chuyển nhượng trái luật, chủ đầu tư có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Còn đối với “trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ từ hai điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trở lên” thì tùy thuộc vào diện tích đất đã bị chuyển nhượng trái luật, chủ đầu tư có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến cao nhất là 1.000.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào các hành vi vi phạm chủ đầu tư vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng như: Buộc làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép phân lô, bán nền đối với trường hợp chưa có văn bản cho phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định; Buộc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trong việc hoàn thành xây dựng nhà theo đúng thiết kế được phê duyệt đối với trường hợp không đủ điều kiện; Buộc chủ đầu tư nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (Khoản 4 Điều 21 Nghị định 91/2019/NĐ-CP)

Còn với hành vi không thực hiện hoặc chưa có phê duyệt báo cáo đánh gá tác động môi trường mà đã thi công dự án thì Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ, chủ đầu tư sẽ bị xử phạt “đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định”, với mức phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Theo Luật sư, việc người mua đất nền tại dự án này khi dự án chưa đầy đủ thủ tục pháp lý như vậy thì có thể tiềm ẩn nguy cơ gì đối với người mua?

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Phòng tranh tụng, Công ty Luật TNHH TGS – thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội:

Người mua đất nền tai các dự án chưa có đủ điều kiện chuyển nhượng có thể gặp những rủi ro không nhỏ như: Tính pháp lý của giao dịch, hợp đồng đã ký kết sẽ không được đảm bảo theo đúng pháp luật, hoặc trong trường hợp chủ đầu tư có những vi phạm và bị xử lý vi phạm, hay yếu kém về mặt năng lực, thì đều có khả khiến cho dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ, thậm chí là dự án sẽ bị thu hồi thì quyền lợi của người mua đất sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Do vậy, khi mua đất nền tại các dự án thì người mua cần phải thực sự tỉnh táo và tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật, và phải yêu cầu chủ đầu tư phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ, tài liệu chứng minh dự án đã đủ điều kiện mở bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, để ngăn ngừa, hạn chế các rủi ro có thể phát sinh.

call-to-like

Đội ngũ luật sư bào chữa – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Ông là một luật sư giỏi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. Luật sư đã tham gia tranh tụng nhiều vụ án tranh chấp đất đai, vụ án hình sự, kinh tế, thương mại,.. trên toàn quốc.

lshunga

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Giám Đốc Công ty Luật TGS

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng là một luật sư giỏi, đã từng công tác tại Công ty Luật TNHH NHB và nhiều công ty luật có thương hiệu khác, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đất đai, hình sự, dân sự.

lshungb

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Luật sư Công ty Luật TGS

Luật sư Đức Hùng từng công tác tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng hình sự, đất đai, tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình.

lsson

 

Luật sư Hà Huy Sơn – Luật sư Công ty Luật TGS

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực hình sự. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hình Sự, luật sư Hà Huy Sơn đã gây dựng được cho mình thương hiệu riêng và sự uy tín vững chắc đối với khách hàng.

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!