Trả lời Đài truyền hình Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại tố cáo vượt cấp

Trả lời Đài truyền hình Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại tố cáo vượt cấp

Vào lúc 7h45′ sáng thứ 7 ngày 29/12/2018 vừa rồi trên kênh H1 của Đài Truyền hình Hà Nội có phát sóng chương trình: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG. Tại chương trình phóng viên Đài truyền hình Hà Nội phỏng vấn, trao đổi với Luật sư Nguyễn Thị Hồng Dinh – Đại diện Hãng Luật TGS Law Firm (Thuộc đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) về vấn đề đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp và giải pháp giảm bớt tình trạng này.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Dinh - Đại diện Công ty Luật TNHH TGS
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Dinh – Đại diện Công ty Luật TNHH TGS

Bài viết liên quan:

Thứ nhất: Luật sư Hồng Dinh cho rằng hiện nay, việc giải quyết việc khiếu nại, tố cáo của người dân ở cơ sở còn tồn tại nhiều vấn đề. Ở đây có thể do nhiều nguyên nhân như:

– Cơ chế triển khai giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Sự thay đổi của hệ thống pháp luật;

– Chính người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa làm đúng trách nhiệm của mình khi giải quyết những vụ việc;

– Do chính việc tồn đọng những vụ việc của người dân khi khiếu nại, tố cáo không được giải quyết hoặc việc giải quyết không đúng quy định của pháp luật, không đảm bảo quyền lợi của người khiếu nại, tố cáo là nguyên nhân chính của việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp;

– Do điều kiện phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay quá nhanh so với những quan hệ pháp lý đang diễn ra. Khi cơ chế pháp lý thay đổi, cán bộ Nhà nước nhiều khi không nắm bắt hết những thay đổi đó nên khi giải quyết những quyền lợi của người dân vẫn còn những sai sót.

Video Đài Truyền Hình Hà Nội phỏng vấn Luật sư Nguyễn Thị Hồng Dinh – Đại diện Công ty Luật TNHH TGS  về vấn đề đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp và giải pháp:

Thứ 2: Về quy định của pháp luật đối với thẩm quyền của chính quyền cấp cơ sở trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo năm 2011 đã quy định cụ thể về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Nhà nước, nêu rõ cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo từng lĩnh vực, cụ thể:

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định tại Mục 1 chương III Luật khiếu nại số 02/2011/QH 13;

– Thẩm quyền giải quyết tố cáo được quy định tại Điều 31 Luật tố cáo số 03/2011/QH 13, cụ thể:

“Điều 31. Thẩm quyền giải quyết tố cáo

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Tố cáo có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp để xác định thẩm quyền giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan chủ trì giải quyết; tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết.

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.”

Tương tự như vậy với giải quyết khiếu nại cũng đã có Luật khiếu nại 2011 quy định chi tiết về thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo từng cấp chính quyền

Thứ 3: Giải pháp làm giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp gây tồn đọng đơn thư:

Về giải pháp để lam giảm tình trạng này, Luật sư Nguyễn Thị Hồng Dinh cũng đề xuất một số giải pháp hy vọng phần nào giúp sức vào việc khắc phục những vấn đề này. Cụ thể:

– Một là: Cấp Đảng ủy, chính quyền cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Hai là: Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” giữa các cấp chính quyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch với chính quyền địa phương. Đảm bảo thực sự gắn công tác tiếp dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cơ quan nhà nước phải củng cố và chấn chỉnh công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân.

– Ba là: người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải quan tâm đúng mức công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng đơn, thư khiếu nại của nhân dân, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, của mình. Kiên quyết không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

– Bốn là: tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân theo hình thức lồng ghép với các chương trình khác, phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng, có nhiều nội dung phong phú, thiết thực để thu hút được nhiều người nghe.

– Năm là: quan tâm hơn nữa đến chế độ đãi ngộ, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở các cấp, đồng thời tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo vùng, miền để trao đổi học tập lẫn nhau từ đó nhân ra diện rộng.

– Sáu là: phải truy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cơ quan, cá nhân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thờ ơ trước trách nhiệm mà phải thực hiện để làm gương cho các vụ việc tương tự, từ đó sẽ giảm thiểu được tình trạng tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt những nội dung trên sẽ góp phần kéo giảm tình hình khiếu kiện tại cơ sở từ đó giảm khiếu kiện đông người vượt cấp đảm bảo trật tự an ninh ở địa phương, tăng cường phát triển kinh tế.

Trên đây là một số ý kiến từ phía đại diện Hãng Luật TGS Law Firm về vấn đề đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp và giải pháp giảm bớt tình trạng này.

call-to-like

Đội ngũ luật sư đất đai – Hãng Luật TGS LAWFIRM

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Ông là một luật sư giỏi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. Luật sư đã tham gia tranh tụng nhiều vụ án tranh chấp đất đai, vụ án hình sự, kinh tế, thương mại,.. trên toàn quốc.

lshunga

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Giám Đốc Công ty Luật TGS

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng là một luật sư giỏi, đã từng công tác tại Công ty Luật TNHH NHB và nhiều công ty luật có thương hiệu khác, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đất đai, hình sự, dân sự.

lshungb

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Luật sư Công ty Luật TGS

Luật sư Đức Hùng từng công tác tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng hình sự, đất đai, tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình.

lsson

 

Luật sư Hà Huy Sơn – Luật sư Công ty Luật TGS

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực hình sự. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hình Sự, luật sư Hà Huy Sơn đã gây dựng được cho mình thương hiệu riêng và sự uy tín vững chắc đối với khách hàng.

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!