Luật sư bào chữa

án lệ mới nhất

Án lệ mới nhất 2018

Ngày 17/10/2018, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thảo luận về 17 bản án, quyết định được đề xuất, lựa chọn làm án lệ. Sau khi thảo luận, đánh giá, …

Xem chi tiết »