Luật sư Công ty Luật TGS tham gia đàm phán cho khách hàng tư vấn pháp lý thường xuyên !

Theo sự ủy quyền cũng như căn cứ theo hợp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên giữa Hãng Luật TGS (thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) và ông Nguyễn Thiên Thắng. Theo đó, Hãng Luật TGS nhận sự ủy quyền cho khách hàng, đối tác để thực hiện các công việc tư vấn pháp lý thường xuyên cho ông Nguyễn Thiên Thắng. 

luật sư tgs tham gia đàm phán cho khách hàng tư vấn pháp lý thường xuyên

Những nhiệm vụ cụ thể như sau

–  Cung cấp dịch vụ tư vấn và/hoặc làm đại diện pháp lý trên cơ sở hợp tác lâu dài, thường xuyên;

– Trong những trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của ông Nguyễn Thiên Thắng, các bên sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn hoặc thoả thuận riêng khác.

– Cung cấp ý kiến quản trị doanh nghiệp có liên quan đến các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của quý khách hàng;

– Cung cấp ý kiến tư vấn nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề phát sinh của quý khách hàng;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của quý khách hàng;

– Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

– Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

– Cung cấp danh mục văn bản luật mới nhất có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, fax, thư tín;

– Soạn thảo và hỗ trợ cho ông Nguyễn Thiên Thắng trong việc chuẩn bị các tài liệu phục vụ các giao dịch trong quá trình hoạt động kinh doanh;

– Hỗ trợ ông Nguyễn Thiên Thắng trong việc tham gia liên hệ với cơ quan chức năng hay các cuộc đàm phán với bên thứ ba trong quá trình hoạt động kinh doanh;

– Trong các trường hợp cụ thể và cần thiết, Hãng Luật TGS sẽ đại diện cho ông Nguyễn Thiên Thắng tại toà án, trong các cuộc thoả thuận, đàm phán, các cuộc gặp gỡ với cơ quan chức năng, các đối tác tiềm năng, các tổ chức và/hoặc cá nhân với tư cách là đại diện pháp lý hay luật sư.

– Trong phạm vi Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, Hãng Luật TGS chịu trách nhiệm với các ý kiến tư vấn cho ông Nguyễn Thiên Thắng. Trong trường hợp ông Nguyễn Thiên Thắng làm theo các ý kiến tư vấn của Hãng Luật TGS mà phát sinh các trách nhiệm pháp lý, Luật TGS sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Thiên Thắng. Bao gồm nhưng không giới hạn việc đại diện cho ông Nguyễn Thiên Thắng tại Tòa Án, các cuộc gặp gỡ với cơ quan chức năng, các tổ chức với tư cách là đại diện pháp lý hay luật sư.

Theo đó, ngày 29/03/2019, Hãng Luật TGS đã quyết định cử Luật sư Hoàng Ngọc Hoài (thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội), cùng với trợ lý Luật sư là ông Đỗ Đức Tài và ông Hờ A Cháư (với tư cách là đại diện của Hãng Luật TGS) đại diện cho Công ty Luật TGS cùng với ông Nguyễn Thiên Thắng để tham gia cố vấn, thương thảo, đàm phán về việc thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất của Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Ông Nguyễn Thiên Thắng và Công ty cổ phần phát triển Hà Nam.

luật sư tgs tham gia đàm phán

Nhằm tham vấn, tư vấn, đàm phán, thương thảo từng điều khoản của hợp đồng để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho ông Nguyễn Thiên Thắng. Các luật sư của Hãng Luật TGS đã đưa ra các luận điểm, yêu cầu, nội dung đàm phán với Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam một số điểm mấu chốt như:

 • Theo Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam và ông Nguyễn Thiên Thắng, có quy định “Hợp Đồng Chính Thức” là hợp đồng chính thức về việc thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất sẽ được ký kết giữa hai bên sau khi Cơ Quan Có Thẩm Quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư cho ông Nguyễn Thiên Thắng để thực hiện Dự Án theo quy định của pháp luật Việt Nam và ông Nguyễn Thiên Thắng đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các Khoản Tiền Đến Hạn cho Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam theo quy định tại Hợp Đồng này.”

Quan điểm của luật sư Công ty Luật TGS thì việc quy định như vậy là chưa định nghĩa rõ, cụ thể

 • Thứ nhất: “Hợp Đồng Chính Thức”: là hợp đồng chính thức về việc thuê cơ sở hạ tầng và thuê lại đất sẽ được ký kết giữa hai bên sau khi Cơ Quan Có Thẩm Quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư cho ông Nguyễn Thiên Thắng để thực hiện Dự Án theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thứ hai: ông Nguyễn Thiên Thắng đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các Khoản Tiền Đến Hạn cho Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam theo quy định tại Hợp Đồng này.

Như vậy, đơn vị pháp nhân đứng ra để ký hợp đồng của Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam hiện tại còn chưa xác định được đó là pháp nhân công ty gì, việc quy định như vậy là chưa phù hợp, bởi vì trong Điều khoản mà Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam đưa ra như đã viện dẫn ở trên là tại thời điểm Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam được Cơ Quan Có Thẩm Quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư. Tuy nhiên, lại quy định ông Nguyễn Thiên Thắng phải thanh toán các Khoản Tiền Đến Hạn cho Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam theo quy định tại Hợp Đồng này. Do đây là hợp đồng nguyên tắc, chưa phải là hợp đồng chính thức, do đó bên B (tức là ông Nguyễn thiên Thắng) sẽ không phải thanh toán cho hợp đồng này mà phải là Hợp đồng Mục tiêu của bên B.

Cần phải định nghĩa cụ thể và bổ sung thêm nội dung pháp nhân công ty mục tiêu là pháp nhân công ty nào trong hợp đồng nguyên tắc mà Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam chưa nêu ra cụ thể.

 • Tại khoản 5.2 của hợp đồng nguyên tắc giữa ông Nguyễn Thiên Thắng với bên Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam thì quy định rằng: “Đơn giá tiền thuê đất được điều chỉnh theo quy định của pháp luật và quyết định thông báo của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm (nếu có)”.

Quan điểm của các Luật sư Công ty Luật TGS như sau

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số: 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì trên thực tế có nhiều trường hợp pháp luật quy định giá thuê đất tăng đột biến, nhưng có mức tăng tối đa trong một kỳ, mà bên Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam là hợp đồng thuê đất với cơ quan có thẩm quyền nhưng không quy định về mức tăng tối đa này. Do đó, theo luật sư Hãng Luật TGS thì trong trường hợp có tranh chấp thì ông Nguyễn Thiên Thắng sẽ không có trách nhiệm phải trả số tiền giá trị gia tăng do sơ suất pháp lý từ phía Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam gây ra.

 • Tại khoản 6.1 điều 6 của hợp đồng nguyên tắc quy định rằng: “Trong thời hạn từ 06 (sáu) đến 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Biên Bản Bàn Giao được ký kết và Bên B đã cung cấp cho Bên A bộ hồ sơ hợp lệ theo hướng dẫn của Bên A, Bên A sẽ hỗ trợ Bên B thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử Dụng Đất cho Lô Đất Thuê.”

luật sư công ty luật tgs tham gia đàm phán

Quan điểm của các Luật sư Công ty Luật TGS cho rằng

 • Thứ nhất: Cần phải làm rõ trách nhiệm thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử Dụng Đất cho Lô Đất Thuê thuộc về Công ty cổ phần phát triển Hà Nam hay Công ty cổ phần phát triển Hà Nam chỉ hỗ trợ ông Nguyễn Thiên Thắng ?
 • Thứ hai: Nếu là Công ty cổ phần phát triển Hà Nam, vậy thời hạn làm thủ tục xin xin cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử Dụng Đất cho Lô Đất Thuê là bao lâu?

Sau khi được các luật sư Hãng Luật TGS đưa ra các quan điểm, phân tích và lập luận thì bên Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam chấp nhận với yêu cầu của luật sư, đồng thời chịu toàn bộ mọi chi phí phát sinh liên quan đến quyền sử dụng đất khi cho ông Nguyễn Thiên Thắng thuê lại.

 1. Tại khoản 9.6 và 9.7 Điều 9 của hợp đồng nguyên tắc quy định như sau:

“9.6 Trong trường hợp Bên A không bàn giao Cơ Sở Hạ Tầng và Lô Đất Thuê theo đúng thời gian đã thỏa thuận tại Hợp Đồng này thì Bên A phải thanh toán thêm cho Bên B tiền phạt bằng tiền lãi tính trên toàn bộ số tiền Bên B đã thanh toán cho Bên A theo Hợp Đồng này tính đến thời điểm cuối cùng mà Bên A phải bàn giao Cơ Sở Hạ Tầng và Lô Đất Thuê cho Bên B theo Lãi Suất quy định tại Mục IV Phần C của Hợp Đồng này.

9.7 Quá thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày cuối cùng mà Bên A phải bàn giao Cơ Sở Hạ Tầng và Lô Đất Thuê cho Bên B mà Bên A vẫn không thực hiện việc bàn giao này mà không có văn bản giải trình nguyên nhân được Bên B chấp thuận bằng văn bản, thì Bên B được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này và Bên A sẽ hoàn trả cho Bên B các khoản tiền Bên B đã thanh toán cho Bên A cùng với tiền phạt do chậm bàn giao theo quy định tại Hợp Đồng này.”

Quan điểm của các Luật sư về điều khoản này như sau

 • Thứ nhất: Trong trường hợp quy định tại khoản 9.6 nếu bên Công ty cổ phần phát triển Hà Nam không bàn giao theo đúng thỏa thuận thì phải bồi thường 1,5%/tháng thiệt hại cho ông Nguyễn Thiên Thắng (nếu có).
 • Thứ hai: Trường hợp thứ hai quy định tại khoản 9.7 nếu quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối cùng mà Công ty cổ phần phát triển Hà Nam không bàn giao Cơ Sở Hạ Tầng và Lô Đất Thuê cho ông Nguyễn Thiên Thắng thì bên Công ty cổ phần phát triển Hà Nam phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ông Nguyễn Thiên Thắng.
 1. Theo quy định tại Mục V phần C các điều khoản thương mại trong hợp đồng, ông Nguyễn Thiên Thắng sẽ phải Tiền Thuê Cơ Sở Hạ Tầng chưa bao gồm Tiền thuế GTGT; thanh toán trong vòng 07 (bảy) ngày, kể từ ngày Hai Bên ký kết Hợp Đồng nguyên tắc là 30% Tiền Thuê Cơ Sở Hạ Tầng tương đương với 9.488.486.496 VNĐ (đồng Việt Nam)

Do đó, để đảm bảo cho quyền và lợi ích của ông Nguyễn Thiên Thắng (khách hàng của Luật TGS), các luật sư đã đưa ra đề xuất với ông Nguyễn Thiên Thắng và đối tác là Công ty cổ phần phát triển Hà Nam, cần phải sửa đổi điều khoản này thành điều khoản tiền đặt cọc trong hợp đồng nguyên tắc để đảm bảo quyền lợi cho ông Nguyễn Thiên Thắng, nhằm mục đích rằng buộc Công ty Cổ phần Phát triển Hà Nam trong trường hợp bên Công ty Cổ phần Phát triển Hà Nam không ký kết hợp đồng với ông Nguyễn Thiên Thắng thì bên Công ty Cổ phần Phát triển Hà Nam phải hoàn trả lại số tiền mà ông Nguyễn Thiên Thắng đã đặt cọc trước đó, đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ông Nguyễn Thiên Thắng. Trường hợp hai bên thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng thì sẽ tiền đặt cọc sẽ được bù trừ vào nghĩa vụ thanh toán cho Công ty cổ phần phát triển Hà Nam.

Qua đó, các Luật sư Công ty Luật TGS đã có những phương án giải quyết vụ việc một cách hiệu quả nhất. Luật sư Công ty Luật TGS sẽ đại diện cho ông Nguyễn Thiên Thắng tiếp tục tham gia thương lượng, đàm phán với Công ty Cổ phần Phát triển Hà Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác của tỉnh Hà Nam, để có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông Nguyễn Thiên Thắng một cách tốt nhất. Diễn biến liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bài viết sau.

call-to-like

Đội ngũ luật sư đất đai – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Ông là một luật sư giỏi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. Luật sư đã tham gia tranh tụng nhiều vụ án tranh chấp đất đai, vụ án hình sự, kinh tế, thương mại,.. trên toàn quốc.

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Giám Đốc Hãng Luật TGS

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng là một luật sư giỏi, đã từng công tác tại Công ty Luật TNHH NHB và nhiều công ty luật có thương hiệu khác, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đất đai, hình sự, dân sự.

 

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Luật sư Hãng Luật TGS

Luật sư Đức Hùng từng công tác tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng hình sự, đất đai, tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình.

 

Luật sư Hà Huy Sơn – Luật sư Hãng Luật TGS

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực hình sự. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hình Sự, luật sư Hà Huy Sơn đã gây dựng được cho mình thương hiệu riêng và sự uy tín vững chắc đối với khách hàng.

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

 • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
 • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.6682.8986
 • Email: contact@tgslaw.vn
 • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!