chủ sở hữu quyền tác giả
Quy định về chủ sở hữu quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ

Quy định về chủ sở hữu quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ

Căn cứ theo Điều 36 Luật sở hữu trí tuệ thì chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản theo quy định của pháp luật. Cụ thể như thế nào thì Hãng Luật TGS sẽ nêu cụ thể trong bài viết này.

>>Tham khảo: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

chủ sở hữu quyền tác giả

1. Chủ sở hữu là tác giả

Điều 37 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định thì chủ sở hữu là tác giả phải là người đầu tư thời gian, tài chính và các điều kiện vật chất khác để sáng tạo ra tác phẩm.

Tác giả sáng tạo ra tác phẩm có đầy đủ các quyền nhân thân và quyền tài sản.

2. Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả

Điều 38 Luật Sở hữu trí tuệ quy định chủ sở hữu là các đồng tác giả cũng tương tự như chủ sở hữu là tác giả nhưng ở đây các đồng tác giả sẽ cùng sáng tạo ra tác phẩm.

Trường hợp nếu có phần riêng biệt có thể tách ra độc lập để sử dụng mà không làm phương hại đến phần khác của các đồng tác giả khác thì tác giả có phần riêng biệt là chủ sở hữu của phần riêng biệt đó.

3. Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

Tác phẩm được sáng tạo theo nhiệm vụ do tổ chức quản lí nhân sự giao. Ví dụ như việc họa sĩ của nhà xuất bản vẽ bìa sách, trình bày minh họa sách và việc sáng tạo được thực hiện theo hợp đồng lao động. (Căn cứ Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

4. Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế

Theo quy định của pháp luật thì cá nhân, tổ chức thừa kế được hưởng quyền đối với di sản là tài sản sở hữu trí tuệ của người cho thừa kế để lại.

5. Chủ sở hữu là người được chuyển giao quyền

Cá nhân, tổ chức được chủ sở hữu chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ tất cả các quyền tài sản theo cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng là chủ sở hữu của phần được chuyển giao quyền đó (Căn cứ Điều 40 Luật Sở hữu trí tuệ).

6. Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước

Tại Điều 41 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, nhà nước là chủ sở hữu thì phải đạt được những điều kiện sau:

– Chủ sở hữu chết nhưng không có cá nhân, tổ chức nào thừa kế hay do người được thừa kế từ chối nhận hoặc không được hưởng quyền đối với di sản đó;

– Chủ sở hữu chuyển giao quyền tác giả cho nhà nước quản lý và khai thác;

– Tác phẩm khuyết danh (Nhà nước sẽ là chủ sở hữu đối với tác phẩm khuyết danh nếu không có người nào quản lý, thừa kế, nhận chuyển giao từ chủ sở hữu).

banner thanh lap cong ty co phan

7. Chủ sở hữu đối với tác phẩm thuộc về công chúng

Tất cả các cá nhân, tổ chức đều có quyền sử dụng những tác phẩm đã hết thời hạn bảo hộ nhưng bắt buộc phải tôn trọng các quyền nhân thân theo quy định pháp luật Sở hữu trí tuệ.

Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả có thể là một hoặc cũng có thể là hai chủ thể khác nhau nhưng các quyền lại có sự khác nhau. Cụ thể:

– Đối với tác giả: Có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm;

– Đối với chủ sở hữu quyền tác giả: Có quyền tài sản đối với tác phẩm.

Tại Khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định cụ thể về quyền tài sản và quyền nhân thân. Xem chi tiết: Các quyền đối với tác phẩm

*Lưu ý:

+ Quyền nhân thân độc lập với quyền tài sản;

+ Khi các quyền tài sản đã được chuyển nhượng thì tác giả vẫn có quyền nhân thân và tác giả có quyền phản đối bất kỳ sự xuyên tạc, cắt xén, sửa đổi hay gây tổn hại đối với tác phẩm và danh dự của tác giả;

+ Tác giả hay người tạo ra tác phẩm chỉ có thể là cá nhân con người;

+ Tư cách chủ sở hữu có thể thuộc về bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!