thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vừa trải qua đại dịch Covid 19 cực kì khó khăn, dịch lây lan rộng dẫn đến xã hội phải dãn cách, phong tỏa để ngăn ngừa tình hình dịch phức tạp lên chính vì vậy rất nhiều doanh nghiêp đã gặp khó khăn về kinh tế trong khoảng thời gian kép dài này và có rất nhiều doanh nghệp phải giải thể nhưng cũng nhiều doanh nghiệp chọn giải pháp làm tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp để chờ kinh tế phục hồi trở lại.

Tuy hiện nay dịch Covid 19 đã không còn diễn biến phức tạp, mọi hoạt động đã hầu như trở lại bình thường nhưng trong năm 2022 và dự năm 2023 có nhiều biến động, khủng hoảng trong các lĩnh vực ngành nghề, nhất là đối với bất động sản và tài chính, năng lượng do nhiều yếu tố. Do đó, nếu doanh nghiệp chưa có kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới hoặc đang gặp khó khăn thì việc đăng ký tạm ngưng kinh doanh công ty là phương án khả thi nhất để tránh phải chịu những chi phí phát sinh và các nghĩa vụ khác.

Bài viết này Luật TGS sẽ tư vấn chi tiết về điều kiện, hồ sơ giấy tờ và hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới nhất và các vấn đề liên quan.

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh là gì ?

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu một cách đơn giản là việc doanh nghiệp không thực hiện bất kì hoạt động kinh doanh nào và đăng ký với cơ quan chủ quản về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh của công ty.

Việc đăng ký tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp sẽ không chấm dứt sự tồn tại công ty, và doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động trở lại bất kì lúc nào nếu muốn.

Khi doanh nghiệp đã thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh và được cấp giấy xác nhận, trong năm 2023 các doanh nghiệp sẽ không cần phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

– Không phải đóng thuế môn bài;

– Không phải làm báo cáo tài chính.

Các lý do đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Một số lý do mà doanh nghiệp thường đưa ra khi làm thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp:

– Công ty gặp khó khăn và những biến động ngoài dự kiến ban đầu nên muốn tạm ngừng hoạt động một thời gian để doanh nghiệp có thời gian phục hồi;

– Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thiếu vốn không đủ tài chính để tiếp tục duy trì hoạt động kinh;

– Do có thay đổi về nhân sự, cơ cấu của công ty;

– Do công ty chuyển địa điểm;

– Tạm dừng kinh doanh vì hoạt động không hiệu quả và có kế hoạch mới hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh khác hiệu quả hơn;

– Doanh nghiệp không muốn kinh doanh trên thị trường trong thời gian này nữa,…

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh

– Doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăth trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngưng hoạt động kinh doanh;

– Hồ sơ đầy đủ theo quy định và phải có địa chỉ liên lạc của người nộp;

– Đã đóng đủ lệ phí theo quy định;

– Doanh nghiệp phải nộp đủ thuế, bảo hiểm xã hội còn nợ;

– Hoàn thành thanh toán các khoản nợ;

– Hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động;

– Doanh nghiệp không bị treo hồ sơ hoặc chưa hoàn tất các hồ sơ liên quan khác trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Mã số thuế/mã số doanh nghiệp không bị tạm khóa hoặc có văn bản hạn chế thay đổi của cơ quan quản lý.

Hồ sơ tạm ngưng kinh doanh gồm:

– Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-19 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH MTV; của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2TV trở lên, công ty hợp danh về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh năm 2023

Bước 1: Nộp hồ sơ xin tạm ngưng kinh doanh

Hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm dừng hoạt động công ty.

Lưu ý: nếu nộp trực tiếp thì nên nộp trong khoảng thời gian từ 7h30′ đến 11h30′ các buổi sáng từ thứ 2 – thứ 7.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ website: dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3: Cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Lệ phí tạm ngừng kinh doanh

Theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp làm thủ tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh sẽ không phải nộp lệ phí (được miễn lệ phí).

ĐĂNG KÝ TƯ VẪN MIỄN PHÍ TỪ LUẬT SƯ

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì thời han tạm ngưng hoạt động kinh doanh của dianh nghiệp không được quá 01 năm.

Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn muốn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh lần 2 cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Tổng thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh tối đa trong các lần liên tiếp là không được quá 02 năm.

Lưu ý khi tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

– Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

– Về nghĩa vụ thuế:

+ Trường hợp người nộp thuế tạm ngưng hoạt động kinh doanh trọn năm dương lịch (từ 1/1đến 31/12) không phải nộp thuế môn bài của năm đó. Trường hợp tạm ngừng không trọn năm dương lịch phải nộp thuế môn bài của cả năm đó vào trước ngày 31/01.

+ Người nộp thuế trong thời gian tạm ngưng công ty và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đó.

+ Hết thời hạn tạm ngừng doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định.

– Trong thời gian tạm ngưng hoạt động, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp cùng chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

– Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngưng kinh doanh.

– Trường hợp doanh nghiệp tiến hành kinh doanh lại trước khi hết thời hạn tạm ngừng trong thông báo tạm ngừng thì phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày trước khi bắt đầu hoạt động trở lại.

Dịch vụ làm tạm ngừng kinh doanh

Quý doanh nghiệp nếu không có nhiều thời gian để tự thực hiên thủ tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh thì có thể liên hệ Luật TGS để được Luật sư của chúng hỗ trợ. TGS LawFirm luôn sẵn sàng phục vụ tận nơi trên phạm vi toàn quốc.

– Khi khách hàng ủy quyền cho Luật TGS, chúng tôi sẽ tư vấn, soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp các giấy tờ cần thiết. Sau đó gửi doanh nghiệp kiểm tra thông tin và ký tá.

– Luật sư TGS sẽ thay mặt khách doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo hồ sơ hợp lệ và được cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong thời gian sớm nhất.

– Nhận kết quả và bàn giao giấy tờ cho Quý khách tận nơi.

Liên hệ ngay cho Luật TGS qua Hotline: 024 6682 8986 hoặc Zalo: 0985890278 để được Luật sư/chuyên viên kinh nghiệm hỗ trợ giải đáp các vấn đề và tư vấn về dịch vụ.

Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo với thuế ?

Theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế 2019 thì khi làm thủ tục tạm ngừng hoạt động nếu doanh nghiệp thuộc diện đăng ký kinh doanh thì không cần thông báo với cơ quan thuế. Nếu doanh nghiệp không thuộc diện đăng ký kinh doanh thì phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!