thủ tục xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thủ tục xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản có giá trị nhất trong khối tài sản của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là đối tượng thường xuyên bị xâm phạm, vậy làm gì để xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ thành quả và tài sản trí tuệ của mình?

Để thực hiện việc này thì cần phải có hoạt động nghiệp vụ cao, đòi hỏi sự hiểu biết đầy đủ các quy định pháp luật và thực tiến đấu tranh chống các hành vi thương mại bất công bằng trên thị trường để thực hiện các biện pháp kỹ thuật và pháp lý để xử lý. Dưới đây Hãng Luật TGS sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành

xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các hành vi xâm phạm quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ

Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa;

– Xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố;

– Xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh;

– Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

Thẩm quyền giải quyết xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Về cơ bản, những tranh chấp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được giải quyết bởi tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, nếu một trong các bên tranh chấp hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài thì lúc này vụ tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, đối với tranh chấp về sở hữu trí tuệ mà cả hai bên đều có mục đích lợi nhuận thì sẽ được xét xử bởi tòa án nhân dân cấp tỉnh.

>>Có thể bạn quan tâm: Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Thủ tục xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khi có các dấu hiệu của các hành vi vi phạm trên, chủ sở hữu cần phải thực hiện các bước sau để xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ:

Bước 1: Giám định xâm phạm sở hữu trí tuệ

Việc giám định hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ rất quan trọng để giúp chủ sở hữu cũng như cơ quan chức năng xác định có hay không có hành vi xâm phạm của bên thứ 3 từ đó làm căn cứ để tiến hành một trong các biện pháp hành chính, dân sự, hình sử để xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Việc giám định được thực hiện tại Viện khoa học Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ giám định gồm các giấy tờ sau:

– Đơn yêu cầu giám định (Theo mẫu chung do Viện khoa học sở hữu trí tuệ cung cấp);

– Giấy ủy quyền (trường hợp thông qua tổ chức đại diện tiến hành);

– Bản sao chứng thực văn bằng bảo hộ;

– Tài liệu chứng minh hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (Mẫu vật hoặc ảnh chụp vật phẩm có chứa đối tượng yêu cầu giám định);

– Chứng từ nộp phí giám định;

Bước 2: Gửi thư cảnh báo tới chủ thể vi phạm

Đây được coi là bước xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng tình cảm, 2 bên tự thỏa thuận. Tuy bước này không bắt buộc phải thực hiện, tuy nhiên sau khi có kết luận giám định thì chủ sở hữu nên gửi thư cảnh báo tới chủ thể vi phạm để nhằm mục đích: yêu cầu họ chấm dứt hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ ngay lập tức để dừng lại hành vi vi phạm đồng thời cũng tránh thiệt hại có thể tiếp tục xảy ra.

Mặt khác cũng bởi do ý thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người dân Việt Nam nói chung còn thấp. Do đó, đa phần đều không tự ý thức hoặc không biết hành vi của mình là vi phạm quyền đối với đối tượng đã được bảo hộ. Ngoài ra bên xâm phạm quyền có thể tự động chấm dứt hành vi xâm phạm sau khi nhận được thư khuyến cáo dẫn đến việc chủ sở hữu sẽ không cần phải tiến hành các biện pháp tiếp theo để xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Trong trường hợp khi đã gửi thư cảnh báo mà chủ thể vi phạm không chịu chấm dứt hành vi vi phạm, vẫn tiếp tục thực hiện thì bạn thực hiện tiếp bước tiếp theo dưới.

Bước 3: Áp dụng các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trong trường hợp, bên vi phạm không tự động chấm dứt hành vi vi phạm sau khi nhận được thư khuyến cáo từ chủ sở hữu, chủ sở hữu có thể tiến hành nộp yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tới cơ quan chức năng như quản lý thị trường, tòa án, công an kinh tế… để yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành xử lý và buộc bên xâm phạm khắc phúc hậu quả, bồi thương thiệt hại…

Pháp luật hiện nay quy định về về cách xử lý tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm 3 biện pháp chính: truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự và biện pháp xử phạt hành chính. Ba biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ này khác nhau khá rõ ràng. Cụ thể:

a) Biện pháp dân sự

Biện pháp xử lý này được thực hiện tại tòa án, tòa án có thể áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với tổ chức, cá nhân vi phạm (Quy định tại Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ), bao gồm:

– Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm

– Buộc xin lỗi, cải chính công khai

– Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự

– Buộc bồi thường thiệt hại.

– Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại

b) Biện pháp hành chính

Tổ chức, các nhân bị thiệt hại hoặc phát hiện hành vi này làm gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ theo quy định (Điều 211, Luật Sở hữu trí tuệ).

– Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình

– Tùy vào mức độ của hành vi xâm phạm mà cơ quan có thẩm quyền xử phạt cảnh cáo hay phạt tiền và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, khắc phục.

– Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt hành chính:

+ Thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội

+ Không chấm dứt hành vi xâm phạm mặc dù đã được chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

+ Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển và buôn bán hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi vi phạm này;

+ Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được pháp luật bảo hộ hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

c) Biện pháp hình sự

Biện pháp hình sự được áp dụng đối với đối tượng có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại.

Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền có thể nộp đơn yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thu thập chứng cứ, nếu phát hiệu hành vi xâm phạm có dấu hiệu tội phạm thì áp dụng các chế tài xử phạt theo Bộ luật Hình sự.

Ngoài 3 biện pháp trên thì  có thể áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ là việc cơ quan có thẩm quyền tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trên đây là các bước xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Quý khách hàng có thể tham khảo. Ngoài ra, nếu gặp khó khăn trong quá trình xử lý bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ của Luật TGS dưới đây.

Dịch vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Công ty Luật TGS cung cấp dịch vụ xử lý xâm phạm Sở hữu trí tuệ được thực hiện bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm. Quy trình thực hiện dịch vụ tại Luật TGS:

– Tư vấn toàn bộ quy trình xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ;

– Tư vấn cho khách hàng thu thập bằng chứng, chứng cứ từ bên vi phạm;

– Tư vấn & đại diện nộp đơn thẩm định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

– Soạn thảo và gửi thư cảnh báo tới bên vi phạm sở hữu trí tuệ yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm;

– Nộp đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm tới cơ quan chức năng để tiến hành xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

– Tham gia với tư cách là đại diện chủ sở hữu trong quá trình cơ quan chức năng xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ;

– Thực hiện các công việc khác liên quan đến các vấn đề nêu trên.

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ 1900.8698 để Luật sư hỗ trợ và giải đáp chi tiết.

XEM NGAY VIDEO

Quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

nhungdown

 

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

 

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng,Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

nhungdown

 

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!