Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả

Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả

Chuyển giao quyền tác giả được hiểu là việc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ các quyền tài sản thuộc quyền tác giả theo quy định của pháp luật cho tổ chức, cá nhân khác.

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có chế định về chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan, theo đó có 2 hình thức chuyển giao đó là chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả.

Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả

1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả

Đây là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao quyền tác giả đối với các quyền:

– Quyền tài sản:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+ Sao chép tác phẩm;

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện thông tin đại chúng;

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

– Quyền liên quan bao gồm:

+ Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

+ Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình

+ Phát sóng cuộc biểu diễn

+ Bán, cho thuê bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn

* Lưu ý: Quyền nhân thân là độc quyền của tác giả, người sáng tạo ra tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Quyền này được pháp luật bảo hộ vô thời hạn và bất khả xâm phạm, bởi vậy trừ những quyền nhân thân được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 tác giả chỉ được phép chuyển giao quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm. Nếu tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển giao quyền tác giả đối với hình thức này phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.

a) Quyền và nghĩa vụ của các bên chuyển nhượng

Việc chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Hợp đồng này sẽ có những điều khoản về quyền và nghĩa vụ giữa các bên chuyển nhượng.

– Đối với bên chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan sẽ có quyền và nghĩa vụ sau:

+ Có trách nhiệm chuyển giao bản sao tác phẩm cho bên nhận chuyển nhượng quản lý và khai thác quyền tác giả đã được chuyển nhượng.

+ Không được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan cho tổ chức, cá nhân khác kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

– Đối với bên nhận chuyển nhượng sẽ có quyền và nghĩa vụ sau:

+ Khai thác quyền tác giả trong phạm vi được chuyển nhượng, tuân thủ theo quy định của pháp luật

+ Có nghĩa vụ thanh toán cho bên chuyển nhượng số tiền chuyển nhượng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

b) Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền

Bước 1: Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Khi chuyển giao quyền tác giả thì cần phải chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng bao gồm những nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của cả các bên (bên nhận và bên chuyển nhượng)

– Căn cứ và phạm vi chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

– Chi phí và phương thức thanh toán khi chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

– Quyền và nghĩa vụ của các bên

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan của các bên

Bước 2: Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp đổi gồm các giấy tờ:

Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

– 2 bản sao tác phẩm/bản định hình

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

– Nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung thì cần có: Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả, thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Nếu gặp khó khăn trong quá trình chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan quý khách có thể ủy quyền cho TGS Law thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý am hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ và giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ quý khách trong thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước và đảm bảo quý khách nhận được kết quả một cách nhanh chóng nhất.

>>Tham khảo: Hướng dẫn đăng ký bản quyền tác giả

2. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan.

Khi chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan bằng hình thức chuyển quyền sử dụng là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền:

– Quyền tác giả:

+ Làm tác phẩm phái sinh

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng

+ Sao chép tác phẩm

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng các phương tiện thông tin

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

– Quyền liên quan

+ Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

+ Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình

+ Phát sóng cuộc biểu diễn

+ Bán, cho thuê bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn

a) Đặc điểm

– Tác giả chỉ được phép chuyển sử dụng quyền công bố tác phẩm, không được phép chuyển sử dụng các quyền nhân thân khác.

– Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.

– Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

b) Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Việc chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan theo hình thức chuyển quyền sử dụng nên được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng

Đặc điểm của hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan:

– Là hợp đồng dân sự đặc biệt, mang tính chất đền bù hoặc không có đền bù.

– Trong hợp đồng này, bên sử dụng không phải là chủ sở hữu đối với những quyền được chuyển giao và cũng chỉ có quyền sử dụng các quyền đó theo hình thức nhất định được thỏa thuận trong hợp đồng.

– Quyền năng sử dụng tác phẩm bị giới hạn trong phạm vi thời gian và không gian trong hợp đồng.

c) Trình tự thủ tục chuyển quyền sử dụng

Thủ tục chuyển quyền sử dụng được thực hiện như đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Hợp đồng cũng làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Trên đây là 2 hình thức chuyển giao quyền tác giả, nếu có vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ 1900.8698 để được giải đáp kịp thời.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!