gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người nước ngoài được cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam với thời hạn tối đa 2 năm. Khi thời hạn này sắp hết, doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh người nước ngoài cần tiến hành thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động. Điều này tao cơ hội việc làm cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Và cũng là cơ hội để nhà tuyển dụng tìm kiếm những người lao động nước ngoài, họ có nhiều ưu điểm trong quá trình làm việc. Hiện nay, pháp luật quy định về “cấp lại giấy phép lại giấy phép lao động “thay cho “ Gia hạn giấy phép lao động “cho người nước ngoài . Vậy để có thể thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, quý khách cần lưu ý một số vấn đề như sau:

1. Căn cứ pháp lý: Dưới đây là một số văn bản mới nhất liên quan đến việc gia hạn giấy phép lao động

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bột luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

2. Các trường hợp gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp được cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nạm.

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định này.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Cần chú ý các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, địa điểm làm việc, nơi làm việc. Vì vậy, khi thay đổi hộ chiếu; khi giấy phép lao động còn hạn nhưng thay đổi các nội dung như địa chỉ công ty, tên công ty… Thì ngươi lao động cũng cần xin cấp lại giấy phép lao động. Ngoài ra thì còn trường hợp giấy phép lao động hết hạn.

3. Trình tự thực hiện.

Trường hợp 1: giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, địa điểm làm việc, nơi làm việc…

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày người lao động phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc các thông tin trên giấy phép lao động bị thay thì người lao động có quốc tịch nước ngoài có trách nhiệm báo cáo tới người sử dụng lao động.
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động có quốc tịch nước ngoài thông báo về việc giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc các thông tin trên giấy phép lao động bị thay c thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tới cơ quản quản lý lao động cấp tỉnh nơi đã cấp giấy phép lao động đó để cấp lại giấy phép lao động cho người lao động
  nước ngoài.

Trường hợp 2: Giấy phép lao động bị hết hạn. Trình tự thủ tục trong trường hợp này được quy định tại Điều 15 nghị định 11/2016/NĐ-CP . Chúng tôi xin tóm tắt các bước như sau:

 • Trước khi nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho người lao động theo bước 2, trong vòng 30 ngày người sử dụng lao động phải nộp văn bản xin chấp thuận nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài.
 • Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm với văn bản thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động
  nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp lại.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được cấp lại đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

4. Quy định về hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động

Căn cứ vào điều 14 nghị định 11/2016/NĐ-CP , khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ như sau để gia hạn giấy phép lao động.

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  02 ảnh thẻ( ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
 • Giấy phép lao động đã được cấp
 • Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh;
 • Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định này;
 • Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

Các giấy tờ trên phải chụp kèm bản gốc để đối chiếu hoặc có công chứng chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trên thực tế, việc cung cấp và chứng minh các giấy tờ trên còn rất nhiều nhưng khó khăn.

Một số giấy tờ có thể phát sinh

 • Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong .đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài. hoặc văn bản chứng minh người lao động. nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế. được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc. tại tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • Văn bản của một nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam. để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.
 • Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được. Tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

5. Thẩm quyền gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

1. Sở Lao động Thương Binh và xã hội tỉnh / thành phố trực thuộc Trung Ương.

2. Cục Việc làm – Bộ Lao động thương binh và xã hội.

3. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Với trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động. Thì thời hạn này sẽ bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Còn trường hợp giấy phép lao động hết hạn thì thời hạn này sẽ theo thời hạn của giấy phép lao động theo Điều 11 nghị định trên nhưng không quá 02 năm.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nan ngày càng nhiều. Để quản lý chặt chẽ và tạo điều kiện cho họ, pháp luật hiện nay có rất nhiều những quy định về gia hạn giấy phép lao động. Các quy định này thay đổi liên tục với số lượng khá lớn. Vì vậy, công ty chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên các quy định mới nhất về vấn đề này.

Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ tổng đài 1900.8698 để được hỗ trợ chi tiết. Hoặc bạn có thể truy cập website https://tgslaw.vn/

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

 • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
 • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0984.769.278
 • Email: contact.tgslaw@gmail.com
 • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!