Thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động
Thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường hiện nay thì vấn đề việc làm đang ngày càng được quan tâm, kéo theo đó là thị trường lao động cũng phải thay đổi. Một trong những hoạt động cung ứng dịch vụ hiện nay là hoạt động cho thuê lại lao động, hoạt động này đã tồn tại và phát triển suốt thời gian qua. Tuy nhiên, nó phát sinh khá nhiều những vướng mắc.

Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động không những phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện riêng biệt mà cần phải có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Bài viết này Luật TGS sẽ tư vấn về thủ tục đăng ký hoạt động cho thuê lại lao động chi tiết.

Hoạt động cho thuê lại lao động là gì ?

Hoạt động cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Cho thuê lại lao động (“labour outsourcing”) đã tồn tại ở Việt Nam trong nhiều năm qua và đến khi Bộ luật Lao động năm 2012 được ban hành, hình thức lao động này chính thức được pháp luật thừa nhận.

Điều kiện để được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 55/2013/NĐ-CP, điều kiện để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động như sau:

– Phải là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và có đăng ký ngành nghề cho thuê lại lao động;

– Đã Thực hiện kí quỹ 2.000.000.000 đồng;

– Đảm bảo vốn pháp định trong quá trình hoạt động (duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn 2.000.000.000 đồng và hồ sơ chứng minh tùy thuộc vào hình thức công ty, cũng như loại tài sản góp vốn);

– Về trụ sở: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên (hợp đồng thuê nhà cần phải công chứng);

– Về người đứng đầu doanh nghiệp (bao gồm cả người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại của diện doanh nghiệp):

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

+ Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.”

Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước thì tổng giá trị tài sản là:

– Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên;

– Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên;

– Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Các văn bản trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trên thực tế các quy định trên còn nhiều ý kiến trái chiều, như việc ký quỹ hai tỷ đồng hay như quy định duy trì vốn pháp định. Đây là gánh nặng kinh tế cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về việc quy định người đứng đầu doanh nghiệp phải có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên. Vậy tiêu chí đặt ra để chứng minh vấn đề này như thế nào?

Trước đây khi pháp luật chưa thừa nhận về hoạt động cho thuê lại lao động thì khó có thể chứng minh được vấn đề này. Đây là những quy định còn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên gây nhiều khó khăn cho các bên trong quan hệ lao động.

Thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động năm 2023

Hồ đăng ký giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Thành phần giấy tờ trong hồ sơ xin cấp phép cho thuê lại lao động cần chuẩn bị gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định số 55/2013/NĐ-CP;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định, gồm:

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân.

+ Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có văn bản xác nhận của Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi.

+ Đối với số vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính;

– Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH;

– Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê:

+ Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận của sở hữu nhà ở của người đứng tên đăng ký kinh doanh

+ Nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên.

ĐĂNG KÝ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Bộ Lao động-Thương binh và Xã Hội

Doanh nghiệp cho thuê gửi hồ sơ theo quy định đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để đề nghị cấp giấy phép.

Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi trực tiếp, đầy đủ 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, đồng thời gửi 01 hồ sơ trên về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) để tiến hành đề nghị cấp.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính căn cứ quy định của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP và các Điều 3, 4, 5, 6, 7 của Thông tư 01/2014 cũng như các quy định khác có liên quan để tiến hành việc thẩm định tính xác thực của Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép.

Thời hạn cấp giấy phép cho thuê lại lao động

– Thời gian cấp: 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và 20 ngày làm việc đối với trường hợp gia hạn, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp, không cấp lại hoặc không gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng. Khi hết thời hạn, doanh nghiệp làm thủ tục gia hạn, số lần gia hạn không quá 02 lần và mỗi lần thời hạn không quá 24 tháng. Chi tiết xem tại đây:  Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam

Dịch vụ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động tại Luật TGS

Khi khách hàng ủy quyền, Luật TGS sẽ thực hiện công việc theo quy trình như sau:

– Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi xin giấy phép;

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Luật TGS đại diện theo ủy quyền cho khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý;

– Thay mặt nhận kết quả là giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và bàn giao cho Quý khách ngay lập tức;

– Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi có giấy phép.

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ CHI TIẾT

Mọi thắc mặc bạn vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.8698 để được hỗ trợ

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 10, ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!