Thủ tục đăng ký xin cấp giấy phép lao động
Thủ tục đăng ký xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đất nước đang hội nhập và đang trong quá trình phát triển đi lên, các doanh nghiệp nước ngoài hiện rất mạnh tay đầu tư vào thị trường Việt Nam. Chính vì thế, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cũng gia tăng. Tuy nhiên, để người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam thì doanh nghiệp chủ quản cần làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại cơ sở của mình.

thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động là gì ?

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Thông tin trên giấy phép lao động ghi đầy đủ:

+ Thông tin người lao động;

+ Tên và địa chỉ tổ chức làm việc;

+ Vị trí làm việc.

Người nước ngoài buộc phải làm công việc chính xác như đã được ghi trong giấy phép lao động đã được cấp, nếu không sẽ bị coi là phạm pháp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi tiến hành các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người lao động là công dân nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động. Nếu không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị Định 11/2016/NĐ-CP, để được cấp giấy phép lao động thì người nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được xin cấp giấy phép lao động

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị Định 11/2016/NĐ-CP quy định những đối tượng thuộc diện được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam gồm:

– Thực hiện hợp đồng lao động;

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Chào bán dịch vụ;

– Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tình nguyện viên;

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Khi nào thì cần làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ?

Theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì lao động là người nước ngoài nếu muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam thì cần phải có giấy phép lao động do cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Doanh nghiệp nơi có lao động nước ngoài làm việc thì phải có trách nhiệm làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài đó.

Nếu sử dụng lao động nước ngoài mà không có giấy phép lao động thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều bị phạt theo quy định pháp luật Việt Nam.

Không xin giấy phép lao động có bị phạt không ?

Để có thể theo kịp sự phát triển của thế giới chúng ta cần có những giao lưu trao đổi kiến thức, cũng như những kinh nghiệm trong việc sản xuất. Nếu bạn đến Việt Nam làm việc, nhưng lại không xin cấp giấy phép lao động thì hình phạt hành chính cho bạn rất nặng. Có thể gấp 20-50 lần so với số tiền bạn bỏ ra để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài nếu như bạn bị phát hiện.

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Theo quy định tại Điều 10 Nghị Định 11/2016/NĐ-CP thì hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động;

– Giấy chứng nhận sức khỏe/giấy khám sức khỏe còn hiệu lực của lao động nước ngoài (Lưu ý: giấy còn trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

– Phiếu lý lịch tư pháp/Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp còn hiệu lực. Nếu người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp;

– Văn bản chứng minh là là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật hoặc được thay thế bằng các loại giấy tờ khác quy định tại Khoản 4 Điều 10 đối với một số nghề, công việc, văn bản chứng minh trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài;

– 02 ảnh màu, ảnh chụp kích thức 4×6cm của lao động nước ngoài (Lưu ý: ảnh để nền trắng, không đeo kính và chup không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu người lao động nước ngoài;

Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định này;

Các giấy tờ liên quan đến người nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

∗ Chú ý: Tất cả các giấy tờ trên nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu không thì cần phải hợp pháp hóa và phải dịch sang ngôn ngữ Việt Nam đồng thời chứng thực các giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc thì doanh nghiệp, nơi người nước ngoài làm việc cần phải nộp hồ sơ tại trụ sở của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ nơi lao động nước ngoài dự kiến làm việc hoặc nộp thông qua Cổng thông tin điện tử: dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Bước 3: Trình tự xử lý

– Nếu hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp, Sở thông báo bằng văn bản nêu cụ thể lý do dẫn đến không được cấp để người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung cho chính xác.

– Nếu hồ sơ nộp thông qua cổng thông tin điện tử thì  thời gian cấp sẽ là 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ  hợp lệ.

Thời hạn của giấy phép lao động

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì thời hạn của giấy phép lao động là không quá 02 năm đối với các trường hợp sau:

+) Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

+) Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

+) Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

+) Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

+) Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

+) Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+) Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

+) Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Khi hết hạn, người lao động có thể gia hạn, thủ tục gia hạn giấy phép lao động thực hiện theo quy định tại Mục 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Dịch vụ làm giấy phép lao động

Hãng Luật TGS hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý cung cấp tới quý khách dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài chất lượng, uy tín.

Đội ngũ luật sư, chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động nhanh nhất.

– Luật TGS sẽ hỗ trợ dịch thuật, công chứng, chứng thực các giấy tờ cần thiết;

– Tư vấn, hỗ trợ thủ tục cấp lý lịch, khám sức khỏe tại Việt Nam;

– Tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động;

– Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;

– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy phép lao động;

– Theo dõi quá trình kiểm nghiệm và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có;

– Nhận kết quả và gửi giấy phép tới quý khách trong thời gian nhanh nhất.

Mọi vấn đề thắc mắc, xin liên hệ qua số điện thoại: 024.6682.8986 để nhận thêm thông tin và được sự hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!