Hợp đồng liên quan đến chuyển quyền sử dụng sáng chế

Câu hỏi:

Chào luật sư, Tôi muốn hỏi những hợp đồng nào liên quan tới chuyển quyền sử dụng sáng chế? Những quy
định điều chỉnh hợp đồng này và đặc thù của chúng là gì?

Trả lời: 

1. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế (hợp đồng li – xăng sáng chế)

Trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế muốn chuyển quyền sử dụng sáng chế (li xăng) có thể sử dụng hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế (hợp đồng li – xăng sáng chế). Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sử đổi, bổ sung 2009 ta có thể hiểu chuyển quyền sử dụng sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

– Hợp đồng li xăng sáng chế phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế

– Điều 143 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sử đổi, bổ sung 2009 quy định ba loại hợp đồng li xăng sau:

+ Hợp đồng độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng sáng chế, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng sáng chế đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.

+ Hợp đồng không độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng sáng chế, quyền ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế không độc quyền với người khác.

+ Hợp đồng sử dụng sáng chế thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo một hợp đồng khác.

– Nội dung của hợp đồng li xăng sáng chế phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

+ Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu;

+ Dạng hợp đồng;

+ Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

+ Thời hạn hợp đồng;

+ Giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế;

+ Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Khi chủ sở hữu muốn chuyển quyền sử dụng sáng chế thì sẽ sử dụng hợp đồng li xăng sáng chế, do Luật sở hữu trí tuệ điều chỉnh.

2. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế (hợp đồng li – xăng sáng chế)

Các bên có thể tự do thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Bước 1: Các bên cùng nhau thỏa thuận, xác lập và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.

Bước 2: Thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Bên chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyên viên của Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, không thiếu sót, thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các hoạt động sau:

– Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức.

– Sau đó tiến hành ghi nhận và văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới, ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với nhãn hiệu và Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

– Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót, không hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông qua thông báo, người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót đó hoặc có ý kiến phản đối, trường hợp hết thời hạn nếu trên mà người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc việc sửa chữa không đạt yêu cầu, hoặc không có ý kiến phản đối, ý kiến phản đối không xác đáng, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng.

Thời gian thực hiện thủ tục mất từ 02-06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lên cục Sở hữu trí tuệ.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 120.000 đồng;

Phí thẩm định: 230.000 đồng;

Phí đăng bạ: 120.000 đồng;

Phí công bố: 120.000 đồng

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900.8698
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Web

XEM NGAY VIDEO

Quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 

tu van