Thủ tục cấp giấy phép công bố sản phẩm

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng các hoạt động xuất , nhập khẩu hàng hóa, thương mại, dịch vụ. Các doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, hàng trăm, hàng nghìn sản phẩm được tung ra thị trường mỗi ngày, lưu thông trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào tung ra thị trường cũng được kiểm duyệt, chất lượng. Có những sản phẩm không an toàn, chưa qua kiểm định đã được lưu hành gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Với mục đích chính là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nhà nước đã ban hành những quy định về công bố sản phẩm đối với những sản phẩm được tung ra thị trường. Vậy thủ tục cấp giấy phép công bố như thế nào? Công ty Luật TGS xin đưa ra cho các doanh nghiệp những thông tin về thủ tục cấp giấy phép công bố qua bài viết dưới đây để quý khách hàng có thể tham khảo.

Khi doanh nghiệp quyết định ra mắt 1 sản phẩm trên thị trường, chất lượng sản phẩm là điều mà người tiêu dùng quan tâm. Công bố sản phẩm là việc cần thiết mà mỗi doanh nghiệp phải làm trước khi đi sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm sản xuất trong nước lưu hành. Nói cách khác, để có được giấy phép lưu hành sản phẩm, doanh nghiệp phải công bố sản phẩm và nó thủ tục pháp lý bắt buộc đối với mỗi sản phẩm chuẩn bị được ra mắt.

>> Có thể bạn quan tâm: Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm cho doanh nghiệp

Hiện nay, công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bao gồm 2 hình thức là : tự công bố và đăng ký bản công bố. Theo quy định của pháp luật thì tùy từng sản phẩm mà doanh nghiệp có thể tự công bố hoặc đăng ký bản công bố.

thủ tục xin giấy phép công bố sản phẩm

Đối tượng tự công bố sản phẩm

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện tự công bố sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng sản phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ( sau đây gọi chung là sản phẩm ) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này;

– Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm.

Do đó, nếu sản phẩm của công ty thuộc quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ- CP công ty có thể tự công bố sản phẩm của mình mà không cần xin giấy phép đối với những sản phẩm này.

>> Tham khảo: Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng

Công ty có thể tự xin giấy phép công bố sản phẩm cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm :

– Bản tự công bố theo mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế ( bản chính hoặc bản sao chứng thực). ( Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP)

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp tự công bố sản phẩm thực hiện các công việc sau:

– Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 ( một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định

– Ngay sau khi tự công bố, tổ chức, cá nhân, được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

– Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải lên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Đối tượng đăng ký bản công bố sản phẩm : Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP có quy định:

“ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ đặc biệt.

2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng.

3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp thực phẩm có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.”

Để công bố sản phẩm và lưu hành sản phẩm trên thị trường, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ đặc biệt,…. Được quy định tại Điều 6 sẽ phải xin giấy phép công bố sản phẩm.

thủ tục xin giấy phép công bố

Hồ sơ chung khi xin giấy phép công bố sản phẩm doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

– Bản công bố sản phẩm theo quy định tại Mẫu số 02 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được câp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng chỉ định được công nhận phù hợp ISO17025.

– Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất (GMP).

Phụ thuộc vào sản phẩm doanh nghiệp công bố là sản phẩm nhập khẩu hay sản phẩm sản xuất trong nước thì hồ sơ cần bổ sung thêm 1 số giấy tờ khác như giấy chứng nhận lưu hành tự do.. . Vì thế khi công bố sản phẩm, doanh nghiệp cần xác định loại sản phẩm mình chuẩn bị công bố để được tư vấn chuẩn bị hồ sơ chính xác.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp cần tiến hành xin giấy phép công bố theo trình tự sau:

– Khi đã xác định được sản phẩm công bố thuộc sản phẩm đăng ký bản công bố, doanh nghiệp cần đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm tại các phòng kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật với những tiêu chí kiểm nghiệm đã đặt ra.

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công ty trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc đường nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định , nộp phí và lệ phí đầy đủ theo quy định.

– Cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, tùy theo sản phẩm doanh nghiệp công bố , cơ quan nhà nước sẽ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

– Tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình thẩm định, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận bản đăng ký bản công bố sản phẩm trên website của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Trên đây là một số thủ tục chung khi tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy phép công bố. Tuy nhiên, tùy theo từng sản phẩm mà doanh nghiệp quyết định lưu hành trên thị trường thì đối với từng loại đều có khác biệt . Để phát triển công ty, mở rộng thị trường với những sản phẩm cần cấp giấy phép công bố theo quy định pháp luật , doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện xin cấp giấy phép công bố. Công bố sản phẩm giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh hơn với đối thủ cạnh tranh, tạo uy tín đối với khách hàng. Do đó, để không gặp những khó khăn về mặt pháp lý, công ty Luật TGS sẽ hỗ trợ bạn, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc cũng như tư vấn chi tiết hơn về những vấn đề pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm, hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua hotline 19008698

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

0918.368.772

nhungdown

 

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

0906.292.569

 

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng,Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

0906.292.569

nhungdown

 

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

0913.610.819

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900.8698
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Web
tu van