Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng
Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng năm 2023 như thế nào?

Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng năm 2023 như thế nào?

Hỏi: Chào Luật sư, tôi đang ở Hà Nội, cho tôi hỏi là khi tham gia khi tham gia đấu thầu xây dựng các công trình hạng 1, 2 , 3. Thì chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc không, và thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tiến hành như thế nào?

Trả lời:

Dưới đây là những ý kiến của công ty chúng tôi về thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Về điêu kiện được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Bạn không nói rõ bạn đang muốn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho cá nhân hay tổ chức. Vì tùy vào từng đối tượng sẽ có các điều kiện khác nhau.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Điều kiện đối với cá nhân

Điều kiện chung: Trước đây được quy định tại Điều 45 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Nhưng hiện nay Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong đó đã sửa đổi quy định về điều kiện chung đối với cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề năng lực xây dựng. Cá nhân được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

“1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên(Theo quy định cũ tại nghị định 59/2015/NĐ-CP thì đã thay thời gian 05 năm bằng 04 năm như trên)

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học ( theo quy định cũ là 3 năm); từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. ( theo quy định cũ là 5 năm)

Nghị định mới đã thay đổi thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Hạng III đã giảm xuống. Điều này tạo điều kiện hơn cho các cá nhân trong hoạt động xây dựng.

3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”

Điều kiện riêng: Tùy vào ngành nghề xây dựng của bạn là gì và bạn giữ chức vụ gì. Thì sẽ có các điều kiện khác nhau như chỉ huy trưởng công trường; giám đốc quản lý dự án. Các ngành nghề xây dựng như :khảo sát xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng…Bạn phải xem ngành nghề bạn hướng tới để xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng là gì để biết được các điều kiện cụ thể.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng đối với tổ chức

Căn cứ theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân thâm gia hoạt động xây dựng thì điều kiện chung về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức gồm:

“1. Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

4. Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

5. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày có thay đổi, hết hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại.”

Về điều kiện cụ thể để đươc cấp chứng chỉ năng lực xây dựng: Các tổ chức xây dựng bao gồm: Tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức tư vấn quản lý dự án; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng; tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ngoài ra đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng thì phải đáp ứng các điều kiện quy dịnh tại nghị định trên.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Điều 20 Thông tư 17/2016/TT-BXD thì hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 17/2016/TT-BXD hoặc mẫu đơn của Bộ xây dựng;

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức;

– Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt theo mẫu;

– Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký;

– Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký;

– Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng lĩnh vực đăng ký.

Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng năm 2023

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định, sau đó gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp chứng chỉ. Đối với hoạt động xây dung hạng I thì bạn nộp cho Cục quản lý hoạt động xây dựng. Nếu thuộc hoạt động xây dựng hạng II; III thì bạn nộp cho Sở xây dựng thành phố Hà Nội.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, bạn sẽ được thông báo một lần bằng văn bản về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Cơ quan chuyên môn (cục quản lý) thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I; Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực với các hạng khác nhau thì Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực hạng cao nhất sẽ thực hiện cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức đó.

Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực có thẩm quyền thu hồi, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực của tổ chức do mình cấp Chứng chỉ năng lực có hiệu lực trong thời hạn 05 năm. Tổ chức có chứng chỉ năng lực đã hết hạn hoặc có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực phải làm thủ tục cấp lại theo quy định của Thông tư này Liên quan đến thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thì có khá nhiều các văn bản pháp luật điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung. Ngoài các văn bản nêu trên, bạn có thể tham khảo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD để có cái nhìn chi tiết hơn về vấn đề này.

Bạn còn điều gì thắc mắc chưa hiểu về thủ tục cấp giấy chứng chỉ năng lực xây dựng. Bạn có thể liên lạc tổng đài 1900.8698 để được chuyên viên tư vấn chi tiết

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 10, ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: info.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

/* vchat */