Giấy phép hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản Thủ Đô- Hãng luật TGS Đại diện pháp lý

Sàn giao dịch Bất động sản là kết quả tất yểu của nền kinh tế thị trường khi tài sản đưa vào các giao dịch ngày càng đa dạng trong đó có các loại bất động sản. Khái niệm Sàn giao dịch bất động sản mới được thừa nhận qua Luật kinh doanh bất động sản năm 2006, cụ thể theo khoản 4 Điều 5 của Luật này, sàn giao dịch được hiểu như sau: Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản. Các tiêu chí thành lập, hoạt động của sàn, quy chế của sàn, trách nhiệm và quyền hạn của sàn như thế nào thì theo quy định của nhà nước.

Sàn Giao dịch Bất động sản ra đời giảm đáng kể số lượng bất động sản và tần suất bất động sản tham gia giao dịch từ đó giá cả sẽ bình ổn hơn. Vì khi một bất động sản được giao dịch nhiều lần sẽ đẩy giá lên rất cao, người có tiền đầu tư nhiều sản phẩm nay sẽ hạn chế rất nhiều do giá cả bình ổn, nhà đầu tư có ý định đầu cơ thấy không có lời và sẽ không đầu tư trục lợi. Bất động sản sẽ đến gần hơn với những người có nhu cầu thực sự.

Nhận thấy xu hướng phát triển cũng như nhu cầu cấp thiết của Sàn giao dịch Bất động sản Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn đầu tư Thủ Đô đã lập kế hoạch và ủy quyền cho Hãng luật TGS thực hiện các thủ tục pháp lý để xin cấp Giấy phép hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản Thủ Đô (Thủ Đô Land). Theo đó Hãng luật TGS đã tư vấn và hỗ trợ thực hiện các trình tự thủ thục thành lập sàn.

sàn giao dịch bất động sản Thủ Đô

1. Tư vấn về Điều kiện để thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện về pháp nhân

Theo Luật kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006, các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định. Để thành lập sàn giao dịch bất động sản thì các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật, có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản thực hiện các dịch vụ: Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản;Tư vấn bất động sản;Quảng cáo bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quản lý bất động sản.

Điều kiện về chứng chỉ

Luật bất động sản quy định các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản

Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản. Khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Điều kiện về thời gian hoạt động với trụ sở

Luật Bất động sản quy định thì Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng

Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết.

Điều kiện về diện tích với Sàn Giao dịch Bất động sản

Theo pháp luật quy định đối với Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

Điều kiện về cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản

Pháp luật Bất động sản bắt buộc khi đưa vào kinh doanh thì sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo cơ cấu tổ chức của sàn phải bao gồm: giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản đó.

Điều kiện người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh Bất động sản:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
 • Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
 • Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện thông báo hoạt động

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm: đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

Điều kiện về xây dựng bộ quy chế hoạt động bao gồm

 • Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;
 • Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản;

sàn giao dịch bất động sản

2. Chuẩn bị hồ sơ thành lập Sàn Giao dịch bất động sản

Hồ sơ gồm có như sau

 • Đơn thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản;
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trong cơ cấu ngành nghề.
 • Quyết định ban hành Quy chế hoạt động, kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản có nội dung theo quy định theo luật.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản chính là hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ khác chứng minh với thời hạn thuê tối thiểu 01 năm (12 tháng) kể từ ngày sàn giao dịch bất động sản bắt đầu hoạt động hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình nếu địa điểm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân thành lập sàn có sẵn và sở hữu nó.
 • Báo cáo tài chính của công ty năm trước gần nhất với năm lập dự án và phải được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán xác nhận.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản;
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản của Người quản lý sàn;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá bất động sản nếu có chức năng định giá bất động sản khi hoạt động sàn.

3. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

 • Nộp hồ sơ: Công ty bạn gửi bộ hồ sơ đã chuẩn bị nêu trên có đóng dấu công ty về việc thành lập sàn giao dịch bất động sản tại Phòng quản lý nhà và kinh doanh bất động sản, Sở xây dựng Hà Nội.
 • Lưu ý: Sở Xây dựng nơi bạn thành lập sàn sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ cho bạn giấy hẹn trả kết quả.
 • Thời gian: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Xây dựng gửi báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên Website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam
 • Hồ sơ bị từ chối khi: Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc sàn giao dịch bất động sản không đủ điều kiện hoạt động, Sở Xây dựng thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Hồ sơ hợp lệ: Nếu hồ sơ hợp lệ việc thành lập sàn giao dịch bất động sản của công ty bạn sẽ được hoàn thành trong thời gian 10 ngày làm việc nêu trên kể từ ngày nộp hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả.
 • Nộp lệ phí: Phía công ty bạn nộp lệ phí và nhận kết quả hành chính về việc thành lập sàn giao dịch Bất động sản.

Sau quá trình hợp tác làm việc nghiêm túc và hiệu quả. Hãng luật TGS đã xin cấp thành công Giấy phép hoạt động cho sàn giao dịch Bất động sản Thủ Đô. Sàn giao dịch Bất động sản Thủ đô được thành lập vào ngày 16/10/2017 có địa chỉ tại 50 Miếu Đầm, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam do ông Hoàng Văn Khương làm giám đốc sàn.

Ông Hoàng Văn Khương chia sẻ: “Tôi đã rất tin tưởng ủy quyền cho Hãng luật TGS thực hiện thủ tục pháp lý xin cấp giấy phép hoạt động sàn giao dịch bất động sản cho công ty chúng tôi. Không phụ sự mong đợi , Hãng luật TGS đã xin cấp thành công trong thời gian sớm nhất để công ty có thể đưa vào hoạt động. Tôi thay mặt công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hãng luật TGS. Nếu có cơ hội, tôi sẽ hợp tác làm việc với Hãng luật một lần nữa.”

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

 • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
 • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 1900.8698
 • Email: contact@tgslaw.vn
 • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

tu van
 • Bình luận Facebook
 • Bình luận Google+
 • Bình luận Web