Thành lập công ty
Thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Việt Nam hiện đang là đất nước phát triển, ngày càng hiện đại, giao thương dễ dàng hơn.  Chính vì vậy hằng ngày có nhiều cá nhân, tổ chức thành lập công ty mới để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên thì cũng không ít trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp và bị trả hồ sơ. Để giải quyết vấn đề này thì Luật TGS sẽ tư vấn hồ sơ, thủ tục thành lập công ty năm 2023 và các quy định trước, sau thành lập đầy đủ nhất.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp

– Về chủ thể: Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước thì tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp, trừ các trường hợp thuộc Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;

– Về vốn pháp định: Trong Luật doanh nghiệp không có quy định về vốn pháp định, tuy nhiên trong các Nghị định về một số lĩnh vực kinh doanh vẫn đặt ra quy định về vốn pháp định. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập công ty, được quy định chỉ với một số ngành nghề;

– Về ngành nghề kinh doanh: đăng ký kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm và chỉ được kinh doanh ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Về năng lực chuyên môn: Tùy từng ngành nghề, pháp luật sẽ có quy định riêng về điều kiện hành nghề của lĩnh vực đó;

– Về tên doanh nghiệp: không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng địa bản tỉnh, thành phố.

Những lưu ý trước khi làm thủ tục thành lập công ty

Trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau:

Về tên công ty:

– Tên công ty phải là duy nhất, không được trùng hoặc có tên dễ gây nhầm lẫn với các tên doanh nghiệp khác đã thành lập;

– Tên phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu phát âm được;

– Có ít nhất 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp (ví dụ: Trách nhiệm hữu hạn, cổ phần,…) và tên riêng của doanh nghiệp (ví dụ: TGS, NewvisionLaw,…);

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tương ứng;

– Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài;

– Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp;

– Tránh đặt tên doanh nghiệp chứa tên thương hiệu nổi tiếng đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu vì sẽ có nguy cơ bị yêu cầu đổi tên do trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Tên doanh nghiệp hợp lệ gồm: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Ví dụ: Công ty Luật TNHH TGS (loại hình doanh nghiệp là “Công ty TNHH” + tên riêng là “TGS”)

Để chắc chắn nhất thì trước khi làm thủ tục thành lập công ty, cần tiến hành tra cứu khả năng đăng ký tên công ty mình dự định đăng ký. Qúy khách có thể ủy quyền cho Luật TGS làm thủ tục tra cứu và đăng ký để đỡ mất thời gian và sai sót.

Về loại hình doanh nghiệp

Cần xác định được rõ loại hình doanh nghiệp của công ty mình. Theo Luật Doanh nghiệp  thì gồm có các loại hình doanh nghiệp sau:

– Công ty Cổ phần: Có từ 3 thành viên trở lên (có thể thuê, mướn đại diện), không hạn chế số lượng cổ đông;

Công ty TNHH 1 Thành viên: Do 1 cá nhân hoặc tổ chức làm chủ, chịu trách nhiệm hữuhanj trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp. Khuyến khích lựa chọn loại hình công ty này khi đăng ký thành lập đối với các tổ chức, cá nhân có 1 thành viên;

Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên: Có từ 2 -50 thành viên góp vốn (gồm cá nhân, tổ chức có thể thuê đại diện) chịu TNHH trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp;

– Công ty Hợp danh: Đây là loại hình có nhiều hạn chế là chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản của chủ sở hữu nên ít được lựa chọn để thành lập hơn so với các loại hinh doanh nghiệp khác;

Doanh nghiệp tư nhân: Đây là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn bằng chính tài sản cá nhân của mình.

Về địa chỉ trụ sở chính công ty

Địa chỉ công ty phải có tính chất cố định và ghi rõ số nhà, đường, Phường /Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố.

Về ngành, nghề kinh doanh khi thành lập công ty

Cần xác định được các loại ngành, nghề phù hợp với mục đích công ty dự định hoạt động hiện tại hoặc trong tương lai. Pháp luật không giới hạn số lượng đăng ký ngành, nghề hoạt động. Tuy nhiên, tùy từng lĩnh vực hoạt động mà chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Tìm hiểu về ngành, nghề kinh doanh thực tế có phù hợp với ngành nghề theo quy định của pháp luật;

– Ngành nghề có thuộc danh mục cấm kinh doanh không;

– Ngành nghề có được phép hoạt động tại nơi mình đặt trụ sở hay không;

– Ngành nghề sản xuất có được phép sản xuất tại nơi doanh nghiệp đặt dịa chỉ kinh doanh hay không;

– Ngành nghề kinh doanh đã khớp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hay chưa;

– Ngành nghề có phù hợp với quy hoạch phát triển vùng kinh tế, ngành kinh tế của từng địa phương hay không….

Về chức danh của người đại diện

Chức danh có thể là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị.

Nếu người đại diện pháp luật phải thường trú tại Việt Nam, nếu vắng mặt trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác theo quy định.

Nếu người đại diện là người nước ngoài, kể cả kiều bào phải có thẻ thường trú tại Việt Nam.

Về mức vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ doanh nghiệp.

Vốn điều lệ không cần phải chứng minh với bất cứ cá nhân, tổ chức nào, đây là căn cứ đóng thuế môn bài hàng năm của doanh nghiệp. Vì vậy khi làm thủ tục thành lâp công ty cần đăng ký mức vốn điều lệ hợp lý, để đảm bảo các lợi thế sau này.

Về trụ sở chính của công ty

– Là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp;

– Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam

– Có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quận, huyện,  thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)

Thành phần hồ sơ thành lập công ty năm 2023 gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Điều lệ công ty;

– Đối với Công ty Cổ phần cần có thêm:

+ Danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu tại Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;;

+ Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục I-8 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức theo mẫu tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT..

– Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần có thêm:

+ Nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình: Chủ tịch – Giám đốc/Tổng giám đốc – Kiểm soát viên: Bản sao Căn cước công dân/Chứng mình thư nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn của người đại diện ủy quyền;

+ Nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên – Giám đốc/Tổng giám đốc – Kiểm soát viên: Danh sách người đại diện theo ủy quyền và Bản sao Căn cước công dân/Chứng mình thư nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn của từng đại diện theo ủy quyền.

– Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cần có thêm:

+ Danh sách thành viên theo mẫu tại Phụ lục I-6 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;

– Đối với Công ty hợp danh:

+ Danh sách thành viên theo mẫu tại Phụ lục I-9 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Chứng mình thư nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn của cá nhân với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

– Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Căn cước công dân/Chứng mình thư nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập là tổ chức;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối nếu được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Các bước đăng ký thành lập công ty năm 2023

»Xem video tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp dưới đây:

Bước 1: Xác định loại hình doanh nghiệp cần thành lập

Luật Doanh nghiệp Việt Nam có quy định về các loại hình doanh nghiệp được phép thành lập gồm: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Trước tiên, cần phải xác định loại hình đăng ký thành lập là loại hình nào để chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục theo quy định của từng loại hình công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo đường dẫn sau: www.dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Bước 3: Xử lý hồ sơ đăng ký

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và giao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp, nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản và nêu lý do cho người thành lập sửa đổi, bổ sung.

Thời hạn xem xét và cấp là: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Các thủ tục cần thực hiện sau thành lập công ty

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi được cấp GPKD, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung công bố gồm:

 Ngành, nghề kinh doanh;

– Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Khắc dấu pháp nhân và thông báo sử dụng dấu doanh nghiệp

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký sử dụng mẫu dấu tại cơ quan công an và tiến hành khắc dấu cho công ty.

Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp;

– Mã số doanh nghiệp;

Khắc dấu xong thì tiến hành thủ tục công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để con dấu có hiệu lực sử dụng.

*Lưu ý: Khi khắc dấu chỉ cần để địa chỉ tỉnh/thành phố, không nên ghi cả quận/huyện trên con dấu vì khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang quận/huyện khác thì phải khắc lại con dấu.

Thực hiện các thủ tục về thuế tại cơ quan thuế quản lý

Trong vòn 30 ngày kể từ ngay nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế chủ quản. Hạn chót nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài là trước ngày 30/01 năm sau năm thành lập, nếu không doanh nghiệp sẽ bị phạt với mức phạt chậm nộp tờ khai.

Mức thuế môn bài đối với công ty có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống là: 2.000.000 đồng/năm.

Mức thuế môn bài đối với công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng là: 32.000.000 đồng/năm.

Mở tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng

Việc mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp là việc cần thiết, vì trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh các giao dịch chuyển khoản, nhất là đối với thời đại số như hiện nay. Để mở tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng muốn mở để được hướng dẫn và hoàn tất thủ tục mở.

Trong vòng 10 ngày sau khi đăng ký mở tài khoản ngân hàng, công ty phải thông báo lên Sở Khoa học và Đầu tư để Sở nắm thông tin, quản lý và kiểm soát các giao dịch.

Đăng ký chữ ký số (token)

Doanh nghiệp có thể mua chữ ký số ở các đơn vị có chức năng cung cấp như: Viettel, FPT, BKAV,… Chữ ký số được sử dụng để giao dịch qua ngân hàng, khai báo và nộp thuế,…

Làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải ra Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử (Mẫu số 1 Thông tư số 32/2011/TT-BTC); lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Mẫu số 2 Thông tư số 32/2011/TT-BTC) và phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử kèm theo Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phải được cơ quan thuế duyệt thì hóa đơn xuất ra mới có giá trị sử dụng.

Treo bảng biển tại trụ sở công ty sau thành lập

Khi nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành treo biển tại trụ sở công ty đã đăng ký gồm: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp, mã số thuế.

Nếu khi bị kiểm tra mà doanh nghiệp chưa gắn biển thì có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ.

Ngoài ra còn một số thủ tục khác cần thực hiện sau khi thành lập công ty, liên hệ ngay tới Hotline: 024.6682.8986 để được Luật sư tư vấn cụ thể.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Hãng Luật TGS là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty uy tín, chất lượng trên khắp các tỉnh thành cả nước.

Quy trình thành lập công ty tại Luật TGS:

– Tư vấn miễn phí các điều kiện trước thành lập, đối tượng được phép, không được phép thành lập, tư vấn hồ sơ và quy trình thành lập công ty,…

– Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiêp phù hợp;

– Tư vấn đặt tên công ty, về trụ sở công ty;

– Tư vấn vốn điều lệ sao cho phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp của quý khách lựa chọn hoạt động;

– Tư vấn ngành nghề kinh doanh sao cho chuẩn hoá theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn về thành viên sáng lập của công ty như về đối tượng được phép và không được phép thành lập, quản lý công ty;

– Đại diện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký công ty lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra nếu có;

– Thay mặt quý khách nhận kết quả và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu công ty và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu công ty cũng như đăng công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Lập tờ khai thuế môn bài cho công ty.

– Cung cấp hồ sơ nội bộ cho công ty;

– Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp;

click đăng ký thành lập công ty

Thời gian hoàn thành dịch vụ là 06 ngày làm việc kể từ khi khách hàng cung cấp các thông tin và giấy tờ cần thiết, trong đó:

– Sau 03 ngày làm việc có ĐKKD và mã số thuế;

– Sau 03 ngày làm việc tiếp có dấu công ty, giấy chứng nhận mẫu dấu.

Hotline tư vấn miễn phí: 024 6682 8986

Doanh nghiệp không được cấp đăng ký kinh doanh thì có được hoàn phí không ?

Theo quy định, thì lệ phí đăng ký thành lập công ty sẽ không được hoàn trả nếu doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà chỉ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!