Thành lập công ty
Thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Việt Nam hiện đang là đất nước phát triển, ngày càng hiện đại, giao thương dễ dàng hơn, chính vì vậy nhiều các bạn trẻ tiến hành thành lập công ty để khởi nghiệp. Việc thành lập doanh nghiệp giúp việc xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ dễ dàng hơn,…

Luật TGS sẽ tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp chi tiết, đơn giản và những lưu ý trước, sau thành lập, cũng như các vấn đề xoay quanh nó.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp

1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp

– Về chủ thể: Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước thì tổ chức, cá nhân có quyền thành lập doanh nghiệp, trừ các trường hợp thuộc Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp.

– Về vốn pháp định: Trong Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định về vốn pháp định tuy nhiên trong các Nghị định về một số lĩnh vực kinh doanh vẫn đặt ra quy định về vốn pháp định. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập công ty, được quy định chỉ với một số ngành nghề.

– Về ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp có quyền kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm và chỉ được kinh doanh ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Về năng lực chuyên môn: Tùy từng ngành nghề, pháp luật sẽ có quy định riêng về điều kiện hành nghề của lĩnh vực đó.

– Về tên doanh nghiệp: không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng địa bản tỉnh, thành phố

– Về trụ sở chính của doanh nghiệp sau khi thành lập:

+ Là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp;

+ Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam

+ Có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quận, huyện,  thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Số điện thoại

+ Số fax và thư điện tử (nếu có)

2. Những lưu ý trước khi làm thủ tục thành lập công ty

Trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Tên công ty

– Tên công ty phải là duy nhất, không được trùng hoặc có tên dễ gây nhầm lẫn với các tên doanh nghiệp khác đã thành lập

– Tên phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu phát âm được

– Có ít nhất 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp (ví dụ: Trách nhiệm hữu hạn, cổ phần,…) và tên riêng của doanh nghiệp (ví dụ: TGS, NewvisionLaw,…)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tương ứng

– Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài.

– Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp.

– Tránh đặt tên doanh nghiệp chứa tên thương hiệu nổi tiếng đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu vì sẽ có nguy cơ bị yêu cầu đổi tên do trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Tên doanh nghiệp hợp lệ gồm: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Ví dụ: Công ty Luật TNHH TGS (loại hình doanh nghiệp là “Công ty TNHH” + tên tiên là “TGS”)

Để chắc chắn nhất thì trước khi làm thủ tục thành lập công ty, cần tiến hành tra cứu khả năng đăng ký tên công ty mình dự định đăng ký. Bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho Luật TGS làm thủ tục tra cứu và đăng ký để đỡ mất thời gian và sai sót.

Thứ 2: Loại hình doanh nghiệp

Cần xác định được rõ loại hình doanh nghiệp của công ty mình. Theo Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thì hiện tại gồm có các loại hình doanh nghiệp sau: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Hợp Danh, Doanh nghiệp tư nhân.

– Công ty Cổ Phần: Có từ 3 thành viên trở lên (có thể thuê, mướn đại diện), không hạn chế số lượng cổ đông.

– Công ty TNHH 1 Thành viên: Do 1 cá nhân hoặc tổ chức làm chủ, chịu TNHH trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp. Khuyến khích lựa chọn loại hình công ty này khi đăng ký thành lập đối với các tổ chức, cá nhân có 1 thành viên.

– Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên: Có từ 2 -50 thành viên góp vốn (gồm cá nhân, tổ chức có thể thuê đại diện) chịu TNHH trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp.

– Công ty Hợp danh: Đây là loại hình có nhiều hạn chế là chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản của chủ sở hữu nên ít được lựa chọn để thành lập hơn so với các loại hinh doanh nghiệp khác.

– Doanh nghiệp tư nhân: Đây là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn bằng chính tài sản cá nhân của mình.

Thứ 3: Địa chỉ thành lập công ty

Địa chỉ công ty phải có tính chất cố định và ghi rõ số nhà, đường, Phường /Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố.

Thứ 4: Ngành nghề kinh doanh

Cần xác định được các loại ngành nghề phù hợp với mục đích công ty dự đinh hoạt động vì đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình hoạt động của công ty sau này. Pháp luật không giới hạn số lượng ngành nghề mà nhà nước cho phép hoạt động.

Tuy nhiên, tùy từng lĩnh vực hoạt động mà chúng ta cần lưu ý một số vấn đề về ngành nghề sau:

– Tìm hiểu về ngành nghề kinh doanh thực tế có phù hợp với ngành nghề theo quy định của pháp luật.

– Ngành nghề có thuộc danh mục cấm kinh doanh không

–  Ngành nghề có được phép hoạt động tại nơi mình đặt trụ sở hay không

– Ngành nghề sản xuất có được phép sản xuất tại nơi doanh nghiệp đặt dịa chỉ kinh doanh hay không

– Ngành nghề kinh doanh đã khớp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hay chưa

– Ngành nghề có phù hợp với quy hoạch phát triển vùng kinh tế, ngành kinh tế của từng địa phương hay không.

Thứ 5: Chức danh của người đại diện

Trước khi thành lập công ty cần xác định phải có người đại diện pháp luật để điều hành hoạt động công ty, chức danh có thể là giám đốc hoặc tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị.

Người đại diện pháp luật phải thường trú tại Việt Nam, nếu vắng mặt trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác theo quy định. Người đại diện là người nước ngoài, kể cả kiều bào phải có thẻ thường trú tại Việt Nam.

Thứ 6: Mức vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ doanh nghiệp.

Vốn điều lệ không cần phải chứng minh với bất cứ cá nhân, tổ chức nào, đây là căn cứ đóng thuế môn bài hàng năm của doanh nghiệp. Vì vậy khi đăng ký thành lâp doanh nghiệp cần đăng ký mức vốn điều lệ hợp lý, để đảm bảo các lợi thế sau này.

3. Các bước thành lập công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Để tiến thành lập doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đăng ký công ty bao gồm các giấy tờ cơ bản sau:

– Điều lệ công ty

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ

– Danh sách thành viên đối với Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự và danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức nước ngoài

– Giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty

– Kèm theo các giấy tờ trên cần có thêm:

+ Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn hiệu lực của các thành viên, đại diện pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ

+ Chuẩn bị thêm Mục lục, Bìa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

∗ Lưu ý: Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp sẽ yêu cầu các giấy tờ khác nhau.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký

Hồ sơ nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp lệ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp và ngược lại.

Thời hạn xem xét và cấp là: 03 ngày làm việ kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu từ chối sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản nêu rõ lý do cho người đăng ký biết.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký thành lập công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Bước 4: Khắc dâu pháp nhân và thông báo sử dụng dấu doanh nghiệp

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành khắc dấu cho công ty. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp

– Mã số doanh nghiệp

Khắc dấu xong thì tiến hành thủ tục công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để con dấu có hiệu lực sử dụng.

*Lưu ý: Khi khắc dấu chỉ cần để địa chỉ tỉnh/thành phố, không nên ghi cả quận/huyện trên con dấu vì khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang quận/huyện khác thì phải khắc lại con dấu.

banner thanh lap cong ty

>>Tham khảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp các loại hình công ty tại:

4. Dịch vụ đăng ký thành doanh nghiệp

Hãng Luật TGS là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty trên khắp các tỉnh thành cả nước. Khách hàng khi đến với chúng tôi đều được tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty hoàn toàn miễn phí các điều kiện trước thành lập, đối tượng được phép, không được phép thành lập, tư vấn hồ sơ và trình tự thực hiện các thủ tục 1 cách nhanh chóng, chuyên nghiệp mà vẫn đảm bảo tính pháp lý theo quy định

– Tư vấn lựa chọn loại hình công ty

– Tư vấn đặt tên công ty

– Tư vấn về trụ sở công ty

– Tư vấn vốn điều lệ sao cho phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp của quý khách lựa chọn hoạt động

– Tư vấn ngành nghề kinh doanh sao cho chuẩn hoá theo quy định của pháp luật

– Tư vấn về thành viên sáng lập của công ty như về đối tượng được phép và không được phép thành lập, quản lý công ty

– Tư vấn miễn phí thủ tục kê khai và nộp thuế

– Cung cấp hồ sơ nội bộ cho công ty

– Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp

– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu

– Tư vấn thủ tục nộp thuế môn bài, thủ tục mua hóa đơn theo quy định của pháp luật thuế

………

Tài liệu khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi để hoàn thiện hồ sơ gồm:

– Thông tin về: tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty,…

– Bản sao công chứng, chứng thực Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân của những người góp vốn vào doanh nghiệp định thành lập

click đăng ký thành lập công ty

Công việc Luật TGS làm đăng ký thành lập công ty cho quý khách:

– Đại diện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký công ty lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra nếu có

– Thay mặt quý khách nhận kết quả và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu công ty và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu công ty cũng như đăng công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Lập tờ khai thuế môn bài cho công ty

Kết quả khách hàng nhận được:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Dấu công ty

– Giấy chứng nhận mẫu dấu

– Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty

– Lập tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp;

Thời gian hoàn thành dịch vụ thành lập công ty:

Thời gian hoàn thành việc đăng ký thành lập doanh nghiệp là 06 ngày làm việc kể từ khi khách hàng cung cấp các thông tin và giấy tờ cần thiết, trong đó:

– Sau 03 ngày làm việc có ĐKKD và mã số thuế

– Sau 03 ngày làm việc tiếp có dấu công ty, giấy chứng nhận mẫu dấu

5. Những thủ tục/ lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi đăng ký thành lập công ty hoàn tất, để có thể chính thức hoạt động hợp pháp thì cần làm một số thủ tục:

– Nộp tờ khai thuế môn bài, thời hạn là 10 ngày sau khi công ty đi vào hoạt động

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty.

– Làm biển công ty treo tại trụ sở chính

– Có bàn ghế máy tính tại trụ sở chính.

– Đăng ký chữ ký số khai báo thuế bắt buộc theo quy định.

– Tích hợp nộp thuế điện tử bằng chữ ký số qua tài khoản ngân hàng công ty

– Khai báo tờ khai quý bằng không nếu công ty chưa có phát sinh.

Còn chờ gì nữa, hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi qua tổng đài 1900.8698 !

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

nhungdown

 

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

 

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng,Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

nhungdown

 

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!