Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng

Tại sao thông tư 09/2015/TT-BYT không có điều khoản thu hồi giấy xác nhận nội dung quảng cáo mà là hết hiệu lực của giấy xác nhận nội dung quảng cáo

1. Quy định về trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Thông tư 09/2015/TT-BYT về trường hợp hết hiệu lực của giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cụ thể như sau:

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc hết hiệu lực sử dụng trong các trường hợp sau:

+) Thuốc có số đăng ký đã hết hạn;

+) Thuốc bị rút số đăng ký hoặc thuốc bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng;

+) Thay đổi thông tin về chỉ định, chống chỉ định, liều lượng của thuốc.

giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hạn

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm hết hiệu lực sử dụng trong các trường hợp sau:

+) Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hiệu lực;

+) Mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi hoặc bị rút số tiếp nhận phiếu công bố;

+) Có những thay đổi về thông tin ảnh hưởng đến tính an toàn và chất lượng của mỹ phẩm.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ hết hiệu lực sử dụng trong các trường hợp sau:

>> Tham khảo: Những lưu ý về nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

+) Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hết hiệu lực;

+) Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

+) Sản phẩm, hàng hoá có những thay đổi về thành phần hoặc công dụng;

+) Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế hết hiệu lực sử dụng trong trường hợp sau:

+) Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế hết hiệu lực;

+) Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi;

+) Sản phẩm, hàng hóa có nội dung thay đổi, bổ sung về thành phần, công dụng hoặc thông tin khác ảnh hưởng đến tính an toàn của sản phẩm so với giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đã được Bộ Y tế cấp còn hiệu lực.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế hết hiệu lực sử dụng trong các trường hợp sau:

+) Giấy phép nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm, hàng hóa hết hiệu lực;

+) Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh hết hiệu lực sử dụng trong các trường hợp sau:

+) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động;

+) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

+) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp lại giấy phép hoạt động do thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn có liên quan đến dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo.

Như vậy, theo pháp luật quy định thì hiện nay giấy xác nhận nội dung quảng cáo chỉ hết hiệu lực sử dụng khi thuộc một trong các trường hợp trên và không có quy định về việc thu hồi giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Bởi vì có thể hiểu, hết giá trị sử dụng tức là giấy xác nhận đã không còn hiệu lực pháp lý, còn thu hồi tức là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu lại giấp xác nhận đã cấp ra khi có quyết định thu hồi. Theo đó, khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo có những vi phạm thuộc các trường hợp quy định của pháp luật thì giấy xác nhận nội dung quảng cáo sẽ hết hiệu lực sử dụng và không được tiếp tục quảng cáo loại hàng hóa đã đăng ký trong giấy xác nhận quảng cáo. Và trong các trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng thì pháp luật cũng chỉ quy định một số trường hợp được cấp lại giấy xác nhận, cụ thể như: giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc có số đăng ký hết hạn; giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hiệu lực;…và không có thay đổi vê nội dung quảng cáo ( Theo Khoản 2 Điều 21 Thông tư 09/2015/TT-BYT).

2. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng

– Cơ sở có tên trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc cơ sở được ủy quyền theo quy định gửi hồ sơ đề nghị cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, bao gồm các giấy tờ sau đây:

+) Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

+) Một trong các giấy tờ còn hiệu lực tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sau đây:

*) Đối với quảng cáo thuốc: Giấy phép lưu hành sản phẩm do Cục Quản lý dược cấp hoặc quyết định cấp số đăng ký thuốc tại Cục Quản lý dược;

*) Đối với quảng cáo mỹ phẩm: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

*) Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm,: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Bản thông tin chi tiết về sản phẩm; mẫu nhãn chính đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền phê duyệt;

*) Đối với quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;

*) Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế: Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế.

+) Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại giấy xác nhận cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại giấy xác nhận, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 10, ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: info.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

/* vchat */