Thủ tục thành lập công ty cổ phần
Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được lựa chọn để hoạt động kinh doanh phổ biến tại Việt Nam, bởi loại hình này dễ dàng huy động vốn và không hạn chế số lượng cổ đông tham gia. Luật TGS tư vấn chi tiết về thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định mới nhất năm 2023.

Công ty cổ phần là gì ?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ chia thành nhiều phần và cổ đông có thể là tổ chức hay cá nhân nhưng tối thiểu phải từ 3 cổ đông trở lên và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.

Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mình đã góp vào.

Các cổ đông hoàn toàn có quyền tự do trong việc chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Căn cứ tại Điều 137 Luât doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn tổ chức quản lý, hoạt động công ty cổ phần theo các mô hình dưới đây:

– Mô hình thứ nhất: [Đại hội đồng cổ đông] – [Hội đồng quản trị] – [Ban kiểm soát (có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần công ty thì không bắt buộc phải có)] – [Giám đốc/Tổng giám đốc].

– Mô hình thứ 2: [Đại hội đồng cổ đông] – [Hội đồng quản trị] – [Giám đốc/Tổng giám đốc]. Mô hình này áp dụng khi ít nhất 20% thành viên hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toàn trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần 2023

Thành phần hồ sơ đăng ký công ty cổ phần gồm các tài liệu dưới đây:

Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Nội dung gồm:

+ Tên công ty, doanh nghiệp.

+ Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

+ Ngành, nghề kinh doanh.

+ Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

+ Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần.

+ Thông tin đăng ký thuế.

+ Số lượng lao động.

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty, nội dung chủ yếu của điều lệ gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

+ Quyền và nghĩa vụ của cổ đông;

+ Cơ cấu tổ chức quản lý;

+ Người đại diện theo pháp luật;

+ Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

+ Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

+ Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần;

+ Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập;

– Bản sao các Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất

»Video Luật sư hướng dẫn thành lập công ty cổ phần:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăngk ý thành lập công ty cổ phần

Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm các tài liệu quy định tại Điều 23 Luật doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký

Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nộp phí đầy đủ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ quyết định cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Bước 3: Đăng nội dung đăng ký kinh doanh

– Đăng nội dung đăng ký kinh doanh trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập công ty cổ phần.

Bước 4: Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu công ty

Doanh nghiệp tiến hành đăng ký mẫu dấu và khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp với cơ quan liên quan và cơ quan công an theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.

Trong thời gian không qúa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan, tổ chức theo quy định, cơ quan công an cấp giấy phép khắc dấu và giới thiệu đến cơ sở khắc dấu theo quy định.

Bước 5: Thực hiện các thủ tục về thuế

Khi có mã số thuế (còn gọi là mã số doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần đến cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế theo thông báo của Cục thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Chi phí thành lập công ty cổ phần

Thông tư số 130/2017/TT-BTC quy định mức phí thành lập doanh nghiệp đối với loại hình công ty cổ phần là 100.000 đồng/lần.

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại Luật TGS

Luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình thành lập và hoạt động, Luật TGS cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần theo các quy định năm 2021:

– Tư vấn đặt tên, mức vốn điều lệ, danh sách cổ đông, ngành nghề, trụ sở của công ty;

– Tư vấn về nghĩa vụ liên quan đến vốn điều lệ và chức danh người đại diện;

– Luật TGS soạn thảo hồ sơ thành lập theo quy định của pháp luật;

– Đại diện quý khách nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

– Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và xử lý những vấn đề phát sinh nếu có (không phát sinh chi phí không rõ ràng);

– Nhận kết quả và gửi tới tận tay khách hàng Giấy phép kinh doanh;

– Chúng tôi sẽ làm công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Làm thủ tục đăng ký và khắc mẫu dấu tại các cơ quan chức năng liên quan;

– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;

– Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;

– In và đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp;

Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho quý doanh nghiệp các vấn đề như:

– Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thành lập;

– Hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế, kế toán doanh nghiệp;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến cổ đông, cơ cấu quản lý hoạt động của công ty,…

Mọi thông tin liên hệ – Công ty Luật TNHH TGS

Hotline: 024.6682.8986

Email: contact.tgslaw@gmail.com

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 10, ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: info.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

/* vchat */