(2019) Thành lập công ty cổ phần – Tư vấn miễn phí

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ chia thành nhiều phần và cổ đông có thể là tổ chức hay cá nhân nhưng tối thiểu phải từ 3 cổ đông trở lên. Các cổ đông hoàn toàn có quyền tự do trong việc chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác….Vậy để thành lập công ty cổ phần thì cần phải làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho công ty cổ phần nộp tại Sở kế hoạch đầu tư và thực hiện các trình tự theo quy định.

dang-ky-thanh-lap-cong-ty-co-phan

Theo Điều 23 Luật doanh nghiệp 2014 thì hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần gồm các giấy tờ sau:

1, Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký trong hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp quy định tại Điều 24 Luật doanh nghiệp:

– Tên công ty, doanh nghiệp.

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

– Ngành, nghề kinh doanh.

– Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần.

– Thông tin đăng ký thuế.

– Số lượng lao động.

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

>>>Xem và download mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần:

banner thanh lap cong ty co phan

2. Điều lệ công ty trong hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Nội dung chủ yếu của điều lệ công ty khi đăng ký doanh bao gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

– Quyền và nghĩa vụ của cổ đông;

– Cơ cấu tổ chức quản lý;

– Người đại diện theo pháp luật;

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

– Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần phải có họ, tên và chữ ký của các cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập.

>>>Mẫu Mẫu Điều lệ công ty cổ phần:

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong hồ sơ thành lập công ty cổ phần được lập phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

– Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

– Số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

 

4. Bản sao các giấy tờ:

Ngoài các giấy tờ nêu trên thì khi làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần thì cần có các bản sao giấy tờ sau:

– Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hay Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

– Quyết định thành lập công ty cổ phần, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

+ Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Bên trên là hồ sơ thành lập công ty cổ phần, nếu có bất kì thắc mắc nào quý vị liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900.8698 để được giải đáp chi tiết

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900.8698
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

tu van
  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google+
  • Bình luận Web