Đăng ký thành lập công ty TNHH- Tư vấn miễn phí

Theo quy định tại Điều 22 Luật doanh nghiệp 2014 thì hồ sơ thành lập Công ty TNHH gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty TNHH:

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp với các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
 • Ngành, nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập Công ty TNHH
 • Thông tin đăng ký thuế.
 • Số lượng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

hồ sơ thành lập công ty TNHH

2. Điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Khi làm hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH thì điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1.  Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 2.  Ngành, nghề kinh doanh;
 3.  Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;
 4.  Quyền và nghĩa vụ của thành viên;
 5.  Cơ cấu tổ chức quản lý;
 6.  Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 7. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 8. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 9. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;
 10. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 11. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 12. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH

Điều lệ khi đăng ký thành lập Công ty TNHH phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; hoặc thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

3. Danh sách thành viên trong hồ sơ đăng ký Công ty TNHH

Theo Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2014 danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn được lập khi đăng ký thành lập Công ty TNHH phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên.
 • Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn phần vốn góp của từng thành viên đối.

hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH

4. Bản sao các giấy tờ

Ngoài các giấy tờ trên, khi làm thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thì cần phải cung cấp đầy đủ bản sao của các giấy tờ sau đấy:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Nếu bạn có gì chưa hiểu về hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH bạn vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.8698 để được giải đáp

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

 • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
 • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 1900.8698
 • Email: contact@tgslaw.vn
 • Hotline: 0906.292.569. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

tu van
 • Bình luận Facebook
 • Bình luận Google+
 • Bình luận Web