Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH
Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH

Công ty Trách nhiệm hữu hạn là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Bài viết này Luật TGS sẽ  hướng dẫn chi tiết làm hồ sơ, thủ tục thành lập công ty tnhh theo quy định mới nhất năm 2023.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ?

Công ty trách nhiệm hữu hạn (viết tắt là TNHH) là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu.

Đây là loại hình doanh nghiệp có thể có nhiều thành viên góp vốn nhưng không quá 50 thành viên.

Công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Các loại hình thành lập công ty TNHH

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm 2 loại hình:

Công ty TNHH một Thành viên;

Công ty TNHH hai Thành viên trở lên.

Điều kiện để thành lập công ty tnhh

Để được thành lập cty tnhh thì hồ sơ cần phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

– Tên của doanh nghiệp đặt gồm hai thành tố theo thứ tự sau: “Công ty Trách nhiệm hữu hạn (hoặc Công ty TNHH) + Tên riêng” và đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 37, 38, 39, 41 Luật Doanh nghiệp 2020;

– Có hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty TNHH

1. Tên doanh nghiệp.

– Tên doanh nghiệp phải bao gồm 2 thành tố: loại hình doanh nghiệp “Công ty TNHH” và tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái, chữ số và ký hiệu;

– Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tên của doanh nghiệp không được trùng với tên doanh nghiệp đã được đăng ký trước đó.

2. Xác định vốn điều lệ

Vốn điều lệ là toàn bộ giá trị tài sản mà doanh nghiệp cần có khi được thành lập, có thể do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp. Trước khi thành lập các chủ doanh nghiệp cần lựa chọn vốn điều lệ phù hợp, tránh các rủi ro, thiệt hại sau này mà vẫn thu hút được sự đầu tư của đối tác cũng như thể hiện được tiềm năng tài chính của doanh nghiệp.

3. Tìm trụ sở chính cho doanh nghiệp

Theo quy định thì trụ sở chính là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tin về trụ sở của doanh nghiệp phải bao gồm: số nhà, ngõ, hẻm, quận, huyện, thị trấn, tỉnh,.. và phải rõ ràng; phù hợp với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

4. Xác định chức danh người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người sẽ đứng ra ký kết các hợp đồng, các giấy tờ; đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động. Theo quy định của pháp luật, mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật và người đó có thể là: Giám đốc; Tổng giám đốc;…

Hồ sơ thành lập công ty tnhh

Theo quy định tại Điều 21 Luật Doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tnhh gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (01 bản);

– Điều lệ Công ty TNHH (01 bản), điều lệ bao gồm các nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;

+ Quyền và nghĩa vụ của thành viên;

+ Cơ cấu tổ chức quản lý;

+ Người đại diện theo pháp luật;

+ Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

+ Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

+ Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;

+ Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH

– Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật (01 bản sao công chứng);

– Bản sao Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức (01 bản sao chông chứng);

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư (01 bản);

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu mô hình công ty tổ chức quản lý là: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên đối với công ty tnhh 1 thành viên;

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền nếu mô hình công ty tổ chức quản lý là: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên đối với công ty tnhh một thành viên;

Danh sách thành viên (đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH năm 2023

Để đăng ký kinh doanh công ty tnhh thì chủ sở hữu thực hiện theo quy trình gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tnhh

Chủ doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các tài liệu nêu trên, sau đó nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, người đăng ký có thể nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/.

Có 2 cách để nộp hồ sơ đăng ký thành lập cty tnhh qua mạng: nộp bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp bằng Chữ ký số công cộng. Xem hướng dẫn nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp online tại đây: Thủ tục đăng ký thành lập công ty trực tuyến

Bước 2: Nộp phí thành lập cty tnhh

Khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thì người nộp đơn đồng thời nộp lệ phí đăng ký và phí công bố nội dung đăng ký công ty tnhh cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán khác có tại cơ sở.

Bước 3: Cơ quan đăng ký trao Giấy biên nhận

Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ đăng ký cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ quyết định cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp đơn trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 5: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nội dung đăng ký thành lập công ty tnhh được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố gồm:

– Giấy phép kinh doanh;

– Thông tin về ngành, nghề hoạt động.

ĐĂNG KÝ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chi phí thành lập công ty tnhh hết bao nhiêu ?

Căn cứ theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định về mức phí thành lập cty tnhh như sau:

– Lệ phí đăng ký: 50.000 đồng/lần thành lập mới.

– Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

Những việc cần làm sau khi thành lập công ty tnhh

– Đăng nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập doanh nghiệp;

– Kê khai, quyết toán thuế theo thông báo của Cục thuế tỉnh/thành phố: khi có mã số thuế (mã số doanh nghiệp);

– Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu pháp nhân với cơ quan liên quan và cơ quan công an.

Công ty Luật TNHH TGS cung cấp dịch vụ sau thành lập công ty, mọi vấn đề sẽ được Luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ giải quyết.

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH tại Luật TGS

Công ty Luật TGS cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước. Cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Mọi công việc được thực hiện bởi các Luật sư kinh nghiệm, chuyên về doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ đã tư vấn, thành lập cho rất nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Tư vấn miễn phí các nội dung sau:

– Tư vấn về ưu nhược điểm của công ty tnhh;

– Tư vấn về việc đặt tên doanh nghiệp (hỗ trợ tra cứu miễn phí), trụ sở, mức vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn điều kiện, các quy định có liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH;

– Tư vấn và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị các thông tin, tài liệu, giấy tờ cần thiết để phục vụ cho việc thành lập;

– Tư vấn các thủ tục bắt buộc phải thực hiện sau thành lập;

– Tư vấn miễn phí pháp luật về thuế, kế toán trong quá trình hoạt động (Luật TGS cung cấp dịch vụ đi kèm);

– Đặc biệt là có thể tư vấn bằng tiếng Anh.

ĐĂNG KÝ LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Dịch vụ tư vấn đăng ký thành lập công ty TNHH của Luật TGS được thực hiện như sau:

– Luật TGS sẽ trực tiếp soạn thảo hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, sau đó sẽ gửi bản mềm cho khách hàng kiểm tra thông tin và gửi tới tận nơi cho quý khách ký tên;

– Chúng tôi sẽ đại diện cho quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và theo dõi hồ sơ, xử lý vấn đề phát sinh nếu có đồng thời sẽ cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ cho khách hàng nắm rõ;

– Thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bàn giao tận nơi cho doanh nghiệp;

– Hỗ trợ kê khai, nộp lệ phí môn bài;

– Thông báo nội dung đăng ký lên Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Hỗ trợ làm thủ tục phát hành hoá đơn giá trị gia tăng.

Kết quả nhận được gồm:

– Giấy phép kinh doanh đồng thời là mã số thuế;

– Dấu tròn công ty;

– Chữ ký số;

– Tài khoản ngân hàng đẹp.

Chi phí dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Luật TGS:

Chi phí mở công ty tnhh là bao nhiêu ? Phí dịch vụ của công ty có cao không ? Khách hàng vui lòng đăng ký form dưới đây để Luật sư của chúng tôi liên hệ tư vấn và báo phí chi tiết và tiết kiệm tối đa cho quý khách.

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ CHI TIẾT

Nếu bạn có gì chưa hiểu về hồ sơ đăng ký, thủ tục thành lập Công ty TNHH, liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.8698 để được giải đáp.

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn ?

Pháp luật không quy định về mức vốn điều lệ tối đã hay tối thiểu của công ty tnhh (trừ những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định), vì vậy mức vốn điều lệ sẽ do các thành viên quyết định đăng ký,
*Lưu ý: Doanh nghiệp nên đăng ký mức vốn không quá cao hoặc quá thấp, dựa vào tình hình tài chính, lĩnh vực để chọn mức vốn phù hợp với doanh nghiệp.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Nguyễn Thị Hường – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Đặng Phương Chi – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 10, ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0984.769.278
  • Email: contact.tgslaw@gmail.com
  • Hotline: 0985.928.544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!