đơn đăng ký nhãn hiệu
Hướng dẫn khai đơn đăng ký nhãn hiệu chi tiết từ A đến Z

Hướng dẫn khai đơn đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu là tài liệu được coi như quan trọng nhất khi bảo hộ cho bất kì nhãn hiệu nào. Đây là một trong những yếu tố chính quyết định việc nhãn có được bảo hộ hay không.

Thông thường bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm rất nhiều các loại giấy tờ thì mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu là 1 trong những giấy tờ không thể thiếu và pháp luật cũng đã quy định rất rõ về mẫu tờ khai này.

Bài viết Luật sư Hãng Luật TGS sẽ hướng dẫn làm tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất theo quy định Cục Sở hữu trí tuệ.

>>Tham khảo thêm: Quy trình đăng ký nhãn hiệu 2021

tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất năm 2021

Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu là tài liệu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Mẫu số 04-NH – Phụ lục A.

Mẫu tờ khai đơn nhãn hiệu chứa các thông tin như:

– Mẫu nhãn hiệu cần bảo hộ

– Thông tin của chủ đơn

– Thông tin của đại diện của chủ đơn

– Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

– Thông tin các khoản phí, lệ phí

– Các tài liệu có trong đơn

– Danh mục và phân nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

Bạn có thể download tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất năm 2021 theo quy định của Cục Sở hữu trí tuệ tại đây nhé:
download

Cách điền đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Luật sư Hãng Luật TGS sẽ hướng dẫn quý khách cách điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ đối với từng phần cụ thể như sau:

Phần (1): Nhãn hiệu

Ở phần này được chia làm 3 phần nhỏ, cách điền cho từng phần chi tiết như sau:

mẫu nhãn hiệu trong tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu

Mẫu nhãn hiệu

– Phần này của đơn đăng ký nhãn hiệu để cho bạn dán mẫu nhãn hiệu cần bảo hộ vào. Một số lưu ý về nhãn hiệu:

+ Kích thước nhãn không vượt quá khổ 80mm × 80mm

+ Phải được trình bày đúng màu sắc cần được bảo hộ hoặc phải được trình bày dưới dạng đen trắng

Loại nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ

– Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với loại hình nhãn hiệu cần đăng ký. Sẽ có 3 loại hình chính trong mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu quy định gồm:

loai-nhan-hieu-yeu-cau-dang-ky

+ Nhãn hiệu tập thể: là nhãn của tổ chức tập thể các doanh nghiệp dành cho các thành viên sử dụng theo quy chế do tập thể đó quy định. (Tham khảo Cách đăng ký nhãn hiệu tập thể)

+ Nhãn hiệu liên kết: là nhãn cần đăng ký trùng hoặc tương tự với nhãn khác mà chính mình đã đăng ký cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự có liên quan đến nhau. (Tham khảo cách đăng ký bảo hộ TẠI ĐÂY)

+ Nhãn hiệu chứng nhận (Tham khảo Thủ tục đăng ký nhãn hiệu chứng nhận)

Mô tả nhãn hiệu

– Trong mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu độc quyền thì phần này rất quan trọng. Bởi Cục SHTT sẽ dựa vào đây để đánh giá về khả năng phân biệt của nhãn.

– Một số lưu ý khi viết mô tả:

+ Chỉ rõ những yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu

+ Nếu từ ngữ không là tiếng Việt cần phải phiên âm và dịch ra tiếng Việt nếu có nghĩa

+ Mô tả hình họa của các chữ, từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt

+ Nêu rõ vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm

Cần viết càng chi tiết càng tốt, để viết sao cho hiệu quả nhất khi viết đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa chính xác nhất thì xem hướng dẫn tại bài viết: Cách mô tả nhãn hiệu

Phần (2): Cách điền phần “Chủ đơn” trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu

– Điền thông tin chủ đơn là tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ theo yêu cầu. Các thông tin cần điền:

chu-don

+ Tên đầy đủ: Tên của tổ chức hay cá nhân nộp đơn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Địa chỉ: Địa chỉ của tổ chức hay cá nhân nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Điện thoại, fax, Email: Điền đầy đủ

Nếu có chủ đơn khác thì đánh dấu “x” vào ô vuông “Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung”.

Sau đó sẽ khai bổ sung thêm chủ sở hữu tại trang bổ sung của tờ khai.

Phần (3): Đại diện của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với các loại đối tượng đại diện của chủ đơn. Cụ thể:

dai-dien-cua-chu-don

– là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn: Người đứng đầu của tổ chức hoặc người giám hộ của người vị thành niên

– là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn

– là người khác được ủy quyền của chủ đơn: Cá nhân được ủy quyền, người thuộc tổ chức được người đứng đầu tổ chức ủy quyền, người đứng dầu chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài

Đồng thời ghi tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức được ủy quyền làm đơn.

Nếu chủ đơn chính tự điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu và tự nộp đơn thì bỏ trống phần (3) này không cần điền.

Phần (4): Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

– Nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với loại yêu cầu hưởng. Cụ thể:

+ Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

+ Theo đơn (các đơn) nộp theo công ước Paris

+ Theo thỏa thuận khác

– Đồng thời điền thông tin theo yêu cầu ở cột bên như:

+ Số đơn

+ Ngày nộp đơn

+ Nước nộp đơn.

Nếu không có nhu cầu hưởng quyền ưu tiên đối với đơn thì bạn để trống khi điền mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

yeu-cau-huong-quyen-uu-tien

Phần (5): Phí, lệ phí

Tất cả các khoản phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu hầu hết đều được liệt kê trong mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đánh dấu “x” vào ô vuông ứng với các khoản phí, lệ phí mà mình đã nộp, đồng thời điền số đối tượng tính phí và số tiền nộp tương ứng vào 2 cột bên cạnh

Phần (6): Các tài liệu có trong đơn

Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với những tài liệu có trong hồ sơ nộp cho Cục Sở Hữu trí tuệ và điền các thông tin theo yêu cầu.

cac-tai-lieu-co-trong-don

*Lưu ý: có những loại giấy tờ gì thì điền đấy bởi chuyên viện của Cục sẽ kiểm tra rất kĩ phần này.

Các tài liệu tối thiểu mà cần phải có trong hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

– Mẫu nhãn hiệu

– Chứng từ nộp phí, lệ phí nếu nộp thông qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển khoản trực tiếp cho Cục Sơ Hữu trí tuệ.

Phần (7): Danh mục và phân nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách điền tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu ở phần này như sau:

danh-muc-va-phan-nhom-hang-hoa-dich-vu-mang-nhan-hieu

– Cần liệt kê các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

– Phân nhóm hàng hoá, dịch vụ theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa dịch vụ theo thỏa ước Ni-xơ, theo tuần tự từ nhóm có số thứ tự từ thấp đến cao

Phần (8): Cam kết của chủ đơn

Chủ đơn hoặc đại điện của chủ đơn ký và ghi rõ họ tên trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu nếu chủ đơn/đại diện chủ đơn là cá nhân.

Nếu chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn là tổ chức thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của tổ chức đó.

cam-ket-cua-chu-don

Ngoài ra trong đơn đăng ký còn có thêm các phần trang bổ sung của phần (2) – Chủ đơn khác và phần (6) – Các loại tài liệu khác.

Nếu có từ 2 chủ đơn trở lên hoặc có thêm các loại tài liệu khác ngoài các tài liệu đã được thống kế thì ở các phần này bạn điền bổ sung vào và ghi rõ số trang tài liệu kèm theo tờ khai.

Trên đây là hướng dẫn cách điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu chi tiết, giúp phần nào trong việc làm thủ tục để xác lập quyền đối với nhãn hiệu của mọi người.

Mọi vấn đề chưa hiểu vui lòng liên hệ tổng đài 024.6682.8986 để được Luật sư hỗ trợ chi tiết và kịp thời.

XEM NGAY VIDEO

Quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

nhungdown

 

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

 

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng,Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

nhungdown

 

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!