thủ tục công bố lưu hành thực phẩm

Thủ tục công bố lưu hành thực phẩm

Thực phẩm hay còn được gọi là thức ăn, đồ uống là bất kỳ vật phẩm nào. Dù bất cứ dạng nào thì thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Ngày nay, có nhiều bệnh tật xuất hiện và nguyên nhân lớn đến từ những thực phẩm xung quanh. Vậy các cá nhân, tổ chức phải công bố lưu hành thực phẩm theo quy định của pháp luật. Dưới đây là Thủ tục công bố lưu hành thực phẩm, các doanh nghiệp nên lưu ý.

1. Căn cứ pháp lý

Quyết định 42/2005/QĐ-BYT về việc ban hành “ quy chế về công bố tiệu chuẩn sản phẩm thực phẩm” NĐ 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

2. Các thực phẩm cần công bố

 • Sản phẩm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc lá điếu, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh, tiêu thụ tại Việt Nam.
 • Các sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm và sản phẩm chỉ nhằm mục đích xuất khẩu cũng được khuyến khích công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định tại văn bản này.
 • Sản phẩm sản xuất trong nước, có mục đích xuất khẩu, công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
 • Các sản phẩm có chất lượng không ổn định, sản phẩm để sử dụng trong ngày và các sản phẩm sản xuất theo thời vụ, đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường, không bắt buộc phải công bố.
 • Đối tượng áp dụng: Đối với các thương nhận: cụ thể là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và đại diện công ty nước ngoài có đưa sản phẩm thực phẩm vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

thủ tục công bố lưu hành thực phẩm

3. Hồ sơ công bố lưu hành thực phẩm

Đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật:

Bản công bố Hợp quy/phù hợp quy định ATTP gồm: 

 • Bản thông tin chi tiết sản phẩm
 • Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba
 • Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương: cần bản công chứng có chứng thực.
 • Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:
 • Bản công bố hợp quy được quy định
 • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định.
 • Kế hoạch giám sát định kỳ
 • Báo cáo đánh giá hợp quy định.
 • Bảo sao Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.

thủ tục công bố lưu hành thực phẩm

 

Đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật:

Bao gồm sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm trong nước và thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong nước và nhập khẩu. Cụ thể như sau:

Sản phẩm nhập khẩu:

 • Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng. Gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn, do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Kế hoạch giám sát định kỳ ,có xác nhận.
 • Mẫu nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt, có xác nhận.
 • Đối với sản phầm lần đầu nhạp vào Việt Nam: Mẫu sản phẩm để đối chiếu khi nộp hồ sơ;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm
 • Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nhập khẩu thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định
 • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Các giấy tờ cần chuẩn bị phức tạp hơn so với sản phẩm nhập khẩu.

 • Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng. Gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng);
 • Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương

Đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. Quý khách tham khảo ở các văn bản pháp lý hiện hành.

thủ tục lưu hành thực phẩm

4. Quy trình nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nộp trực tiếp hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bộ Y tế và Sở Y tế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện. 

Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; trường hợp không cấp lại, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp lạ.

Kết quả trả cho doanh nghiệp được trả trên hệ thống online không có bản cứng. Doanh nghiệp tải về để sử dụng cho hàng hóa khi lưu thông.

Trên thực tế hiện nay, vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra phổ biến và phức tạp, Việc quy định công bố lưu hành thực phẩm chỉ là một trong số nhiều quy chế để kiểm soát vấn nạn này, nhưng dường như hiệu quả chưa cao, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nếu bạn còn thắc mắc gì về thử tục công bố lưu hành thực phẩm. Bạn vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.8698 để được chuyên viên hỗ trợ.

call-to-like

Đội ngũ luật sư – Công ty Luật TGS

lstuan

 

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – Giám Đốc Công ty Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản…

thu

 

Khúc Thị Thu – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ/Doanh nghiệp

Là chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS.

oanh

 

Nguyễn Thị Oanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên viên giỏi trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, doanh nghiệp. Đặc biệt bà Oanh chuyên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về giấy phép con như: giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, kiểm nghiệm mỹ phẩm,.....

huongtran

 

Trần Mai Hương – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Hương là chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả,...

tu van
ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

 • Luật Sư - Văn Phòng Luật TGS Law
 • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024.6682.8986
 • Email: contact.tgslaw@gmail.com
 • Hotline: 024.6682.8986. - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!